Praksisnytt

Fastleger kan få raskere tilgang til journaldokumenter

Sykehuset i Vestfold vil fra 13. juni 2023 gjøre det mulig å dele et utvalg journaldokumenter med fastleger og legevaktsleger via kjernejournal.  Dette vil gi bedre grunnlag for å yte god helsehjelp.

Publisert 06.06.2023
Kjernejournal
Fastleger vil kunne lese journaldokumenter for sine pasienter, forutsatt at de har tjenesten.  

I første omgang er det epikriser og sammenfatninger, radiologibeskrivelser og henvisninger som gjøres tilgjengelig fra vårt/våre sykehus. 

Pasient har rett til å begrense innsyn

Alle oppslag logges av virksomhetene som avgir informasjon, og loggen blir tilgjengelig for alle som har tilgang til dokumentene i disse virksomhetene. Pasienter kan også se loggen via helsenorge.no. 

Pasienter kan, som i dag, begrense eller sperre for deling av egne journalopplysninger via kjernejournal hvis de ønsker det.  

Pasienter som har spørsmål om den nye delingsløsningen kan vises til informasjon om  dokumentdeling på helsenorge.no eller kontakte veiledningstjenesten helsenorge.no​, telefon 23 32 70 00.   

Innføres gradvis fra juni

Løsningen innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest. Da det er opp til hver enkelt virksomhet hvilke journaldokumenter de velger å dele, vil det kunne være forskjeller i hva man får tilgang til gjennom løsningen.

Tjenesten viser dokumentliste og gir mulighet for å se innhold i tråd med kjernejournalforskriften. Det betyr at epikriser og sammenfatninger kan vises uten begrensning bakover i tid. Bildeundersøkelser kan vises for fem år tilbake i tid, mens henvisninger og prøvesvar kan vises for ett år tilbake i tid.  
På NHN sin nettside kan du se mer informasjon om løsningen
Se informasjonsfilm om løsningen her:

​​