Praksisnytt

Fordeling av pasienter til ulike radiologiske aktører i regionen

Sykehuset i Vestfold (SiV) har et akuttilbud til pasienter som har behov for rask medisinsk behandling. Radiologiske undersøkelser er ofte en del av avklaringen for å vurdere riktig behandlingsnivå. For å sikre tilgang på radiologiske tjenester til alle pasienter som trenger det, er Sykehuset i Vestfold avhengig av å gjøre en prioritering. Pasienter med behov for rask behandling for å unngå prognosetap blir prioritert høyest.

Gunhild Mari-Anne Opsahl, avdelingssjef ved radiologisk avdeling
Publisert 13.12.2023
En radiograf tar bilder av en pasient
Illutrasjonsbilde

Radiologiske tjenester i akuttsenteret er således ikke et døgnåpent tilbud utover de problemstillinger som har behov for akutt avklaring og behandling.

Det betyr at pasienter som ikke trenger akutt behandling i spesialisthelsetjenesten, ikke skal sendes til radiologisk avklaring i tidsperioden mellom 16:00 til 08:00 (vakttid). Sykehuset radiologiske tjeneste er i denne tiden bemannet for å ivareta pasienter med høyere medisinsk hastegrad.

Vi ser at dere som henvisere gjør en god innsats for å sluse pasientene til det best mulige tilbudet. Vi tillater oss likevel å minne om det overnevnte, og ber dere vurdere nøye hvilke pasienter dere henviser til radiologisk avklaring på vakttid.

Pasientgruppen må i større grad fordeles mellom det radiologiske tilbudet som er tilgjengelig i regionen.

Pasienter som har behov for radiologisk avklaring:

  1. Akutt:

   Ved behov for akutt avklaring kan det henvises akutt til radiologisk undersøkelse ved Sykehuset i Vestfold, SiV, pasienten meldes til 33342219 og møter etter avtale i akuttsenteret.

   Dersom angitt i henvisningstekst vil pasienten sendes videre til skadepoliklinikk ved aktuelle radiologiske funn. Utskriftskopi av henvisningen sendes med pasienten i tillegg til elektronisk overføring.
  2. DROP-IN:

   I tilfeller der avklaring kan vente til neste dag kan drop-in tilbud benyttes. Dersom positivt radiologisk funn og forklarende henvisningstekst vil disse henvises videre til skadepoliklinikk på SiV. Utskriftskopi av henvisningen sendes med pasienten i tillegg til elektronisk overføring.

   Alternative steder:

    • Tønsberg:
     • Unilabs. Åpent 08:00-14:30 alle hverdager.
      Trenger henvisning, kan møte direkte.
     • SiV røntgen i akuttsenteret. Klokken 08:00-10:00 alle hverdager.
      Trenger henvisning, kan møte direkte.
    • Sandefjord:
     • Helsehuset Røntgen. Klokken 08:00-15:30 alle hverdager.
      Trenger henvisning, kan møte direkte.
    • Larvik:
     • SiV radiologiske avdeling i Larvik. Klokken 08:00-15:30 alle hverdager.
      Trenger henvisning, kan møte direkte.
  3. Elektive:

   Henvisning sendes til valgfri tilbyder med ønsket hastegrad. Pasient innkalles til timeavtale. Eventuelle funn til behandling må følges opp av henvisende lege og ved behov henvises videre til aktuell spesialist.

Hvis pasienter til tross for deres notat om at radiologisk undersøkelse kan gjøres neste dag, likevel ankommer akuttsenteret i vakttid, vil vi i en del tilfeller informere pasienten om at drop in tilbud neste dag kan benyttes.