Praksisnytt

Fortsatt rett til valg av behandlingssted

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar, men pasienten har fortsatt rett til å velge behandlingssted. Dette har skapt forvirring både hos pasienter og behandlere.

Geir Dunseth, leder for praksiskonsulentordningen
Publisert 21.06.2023
lege og pasient
Det som ble avviklet 1. januar var muligheten til å velge behandling hos private behandlingssteder som var godkjent av Helfo, men som ikke hadde avtale med de regionale helseforetakene. Pasienten har altså fortsatt rett til å velge behandlingsted blant alle behandlingssteder som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak. 


Det er også veldig kort ventetid på deres telefonnummer 24 24 05 00.  De har i tillegg oversikt over alle avtalespesialister, med praksisprofiler og ventetider.


Det gir noen muligheter for raskere behandling i en tid der mange ventetider er beklagelig lange.