Praksisnytt

Gjør kloke valg: endrede rutiner ved vurdering av radiologisk henvisninger

Radiologisk avdeling ved SiV innfører endrede rutiner ved vurdering av radiologisk henvisninger med problemstillinger inkludert i «Gjør Kloke Valg»-kampanjen.

Gunhild Mari-Anne Opsahl, avdelingssjef radiologisk avdeling og Bror Olav Håvardsrud, praksiskonsulent
Publisert 02.02.2023
røntgen
​Endringen innebærer retur av henvisninger som ikke oppfyller anbefalingene utarbeidet av Norsk Radiologisk Forening. 

Dette tilsvarer en samkjøring med rutinene som ble innført av Unilabs Røntgen og Evidia høsten 2022. 

Målet er å gi en faglig påminnelse og bevisstgjøring, som på sikt kan bidra til bedre ressursbruk og reduserte ventetider ved de radiologiske tjenestene. 

Les mer