Praksisnytt

Gratis kurs for oppdatert kunnskap om Parkinsons sykdom

ParkinsonNet arrangerer kurs med oppdatert kunnskap om Parkinsons sykdom 30.11. og 01.12. Første dag av kurset er godkjent med 6 timer for spesialiteten i allmennmedisin, geriatri og nevrologi.

Publisert 23.09.2022
lege og pasient
ParkinsonNet er opprettet for å bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme får optimal behandling og anledning for best mulig livskvalitet der de bor. Dette oppnås ved systematisk opplæring av helsefagpersonell i oppdaterte retningslinjer og kunnskap om sykdommen og behandling, samt tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene, helsetjenesten og kommunene.

Ved Sykehuset i Vestfold arranger ParkinsonNet kurs 30.11. og 01.12. Første dag av kurset er åpen for leger og godkjent med 6 timer for spesialitetene i allmennmedisin, geriatri og nevrologi.