En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Helsefellesskapet i Vestfold

Helsefellesskapet i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold ble stiftet 15. juni 2021, etter forutgående utredning og behandling i hver av de seks tilsluttede kommunene og i helseforetakets styre.

Helsefellesskapet omfatter kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg, samt Sykehuset i Vestfold. Fastleger og brukere skal være representert på alle nivåer i helsefellesskapet.

Helsefellesskapet tar utgangspunkt i den nasjonale avtalen om helsefellesskap, som ble inngått av regjeringen og KS 23. oktober 2019 for å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste​. Avtalen forutsatte at det skulle opprettes helsefellesskap i opptaksområdet for hvert av de 19 helseforetakene. 

Avtale om helsefellesskap i opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold​ (PDF)

Avtale mellom regjeringen og KS om innføring av helsefellesskap ​ (PDF)

Organisering av helsefellesskapet

Helsefellesskapet består av organer på tre nivåer:

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste organ. Møtet består av ordfører og kommunedirektør fra hver kommune i opptaksområdet, styreleder og administrerende direktør for helseforetaket, samt to representanter for fastlegene og to representanter for brukerne i opptaksområdet. Partnerskapsmøtet drøfter spørsmål av strategisk og overordnet karakter knyttet til helsetjenestene i helseforetakets opptaksområde, herunder drøfting av årlige handlingsplaner for helsefellesskapet.

Strategisk samarbeidsutvalg samordner helsefellesskapets oppgaver mellom partnerskapsmøtene. Utvalget består av en representant for hver kommune i opptaksområdet utpekt av respektive kommunedirektør, like mange representanter for helseforetaket utpekt av administrerende direktør for helseforetaket, samt to representanter for fastlegene og to representanter for brukerne i opptaksområdet.

Faglige samarbeidsutvalg utvikler prosedyrer og tjenestemodeller på avgrensede områder, og rapporterer til strategisk samarbeidsutvalg. Medlemmene av de faglige samarbeidsutvalgene utpekes av strategisk samarbeidsutvalg.


 

​Medlemmer av helsefellesskapets organer​ (PDF)

Handlingsplan 2021-22​​​ (PDF)

  • Partnerskapsmøtene
  • Strategisk samarbeidsutvalg
  • Faglig samarbeidsutvalg 1
  • Faglig samarbeidsutvalg 2
  • Faglig samarbeidsutvalg 3
  • Faglig samarbeidsutvalg 4Sist oppdatert 17.01.2022