Praksisnytt

Helseopplysninger ved tannbehandling som trenger narkose

Når fylkestannlegen trenger narkose for å gjennomføre tannbehandling har de tilbud om å gjøre dette ved Sykehuset i Vestfold. Før behandlingen må pasientene i fylle ut helseopolysninger om seg selv på et papirskjema i samarbeid med fastlegen. Nå er det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på om denne informasjonen kan sendes elektronisk til SiV isteden.

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent
Publisert 17.07.2023
operasjon

​SiV ønsker å fortsette med det mangeårige samarbeidet med fylkeskommunen.

Ved henvisning til tannbehandling bestiller fylkestannlegen anestesiteam og rom, og pasienten får et tidspunkt i hånden. Pasienten får dessuten med seg et skjema for preoperative opplysninger som de får beskjed om å kontakte fastlegen for å fylle ut. Pasienten har dette skjemaet med seg på operasjonsdagen.  

Det som er spesielt her er at det er tannlegen som henviser og ikke primærhelsetjenesten. Dermed får ikke SiV helseopplysninger ved henvisning. Anestesiavdelingen mener derimot at det er viktig at de får disse helseopplysningene, og fastlegen har som regel det beste informasjonsgrunnlaget for å gi ut slike opplysninger.  
 
Nå er det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på om denne informasjonen kan sendes elektronisk til SiV isteden. Det vil i så fall lette arbeidet for fastlegene dersom tidligere sykdommer etc. allerede er lagt inn i journalen til pasienten. Det er i prosess og det vil bli informert om i Praksisnytt når ny og forbedret prosedyre foreligger. Inntil da må vi bruke skjemaene. 
 
Dersom det er spørsmål rundt dette kontakt praksiskonsulent Lizeth Lind Jørgensen
 på e-post: lizjoe@siv.no​ .