Praksisnytt

Hørselentralen og høreapparat - Hør her!

Dersom pasientene har fått hørseltapet bekreftet og høreapparatet er tildelt ved Hørselsentralen ved øre, nese-halspoliklinikken ved Sykehuset i Vestfold  trenger ikke pasienten ny henvisning fra fastlegen.

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent
Publisert 23.08.2022
En lege som undersøker et barn
​Øre, nese-halspoliklinikken anser enhver henvendelse i etterkant som en kontroll. Pasienten kan selv ta kontakt med øre, nese-hals poliklinikk via telefon eller personlig oppmøte.

Hørselsentralen har ikke lenger drop-in timer for service av apparatene så brukerne trenger å bestille en time selv.

Det er fem avtalespesialister innen ØNH-spesialiteten i Vestfold. I både Horten, Sandefjord og Larvik tilpasser- og følger de opp høreapparater. For pasientene som bor langt unna sykehus, kan det være nyttig å bli fulgt opp lokalt. Sykehuset og avtalespesialistene har ikke et formelt samarbeid på dette. Dersom pasienten ikke har vært til kontroll hos avtalespesialisten på to år, ønsker de ny henvisning fra fastlegen.

Høreapparattilbudet skal være likt, uavhengig av hvilken behandler man kommer til. Søknadene behandles uansett gjennom Helfo for høreapparater. 
Det må gå seks år før pasienten har krav på en ny type høreapparat og man tar da utgangspunkt i gjeldende avtaler på høreapparat. 


​​Se informasjon om øre,nese-halspoliklinikken ved SiV her​