Praksisnytt

Høstens samhandlingsmøte

Samhandlingsmøtet i høst blir på sykehuset 15. november, kl. 18-21. Temaet blir samhandling om psykiske lidelser og rus hos voksne.

Geir Dunseth
Publisert 13.09.2023
mennesker som ser rett i kamera
​I tillegg til å invitere alle fastlegene vil vi også ha med ledere og behandlere i spesialisthelsetjenesten og for de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus, slik at vi sammen kan belyse utfordringer, muligheter og forbedringer. 

Vi ønsker ditt innspill

Møtet vil ta utgangspunkt i kasuistikker, og da inviteres dere til å gi oss i PKO innspill på problemstillinger dere synes er viktige å få belyst i et slikt møte. Send oss dine frustrasjoner, tips, gode eksempler, og det du mener vi bør fokusere på rundt psykisk helse og rus for voksne, til pko@siv.no​

Nærmere informasjon kommer, men hold av datoen allerede nå.