Praksisnytt

Husk samhandlingsmøtet i morgen, onsdag 15. november kl. 18.00 – 21.00

Her er lenke til Teams-deltakelse for dere som velger det fremfor fysisk oppmøte. Utbyttet er størst ved å være tilstede i samtalene og gruppesamtaler og vi oppfordrer til det, men vi skal også legge til rette for dere som deltar hjemmefra.

Publisert 14.11.2023
mennesker som ser rett i kamera

Husk nytt oppmøtested, Bigroom Bygg V3, Sykehuset i Vestfold.

Et kart over en by
NB:
Denne gangen er møtet lokalisert i nye lokaler på sykehuset, Bigroom prosjektrigg, bygg V3, se pil. Ligger på baksiden av sykehuset, gå mellom bygg W (smertepoliklinikken/BUPA) og psykiatribygget F1/F2.

Ring ved tvil 90025525 (Bror Håvardsrud)