Praksisnytt

Ikke lenger mulig å henvise til gastroenterologi ved STHF i Kragerø

Sykehuset i Telemark, avdeling Kragerø, har fra oktober redusert kapasitet innen gastroenterologi.

Benedicte Børge-Ask, avdelingsleder medisinsk klinikk, Sykehuset i Telemark
Publisert 24.10.2022
pasient og behandler

​Mange pasienter fra Vestfold har til nå blitt undersøkt her, men med sterkt redusert kapasitet vil pasienter hjemmehørende i Kragerødistriktet prioriteres til undersøkelse i Kragerø, og henvisninger fra Vestfold vil derfor bli avvist. Muligheten til å velge Kragerø i elektroniske henvisninger stenges også i NHN adresseregister i løpet av kort tid.