Praksisnytt

Innfører H. pylori antigen for å påvise H. pylori antigen i feces

Fra 01.12 innfører mikrobiologisk avdeling H. pylori antigen, som er en ikke-invasiv metode, for å påvise H. pylori antigen i feces. Testen er likestilt med ureapusteprøve ved utredning av dyspepsi samt for å kontrollere effekt av eradikasjonskur.

Åshild Marvik, avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling
Publisert 27.11.2023
En mann og kvinne som går nedover et fortau

Utredning  og behandling av pasienter med positiv H. pylori antigen bør foregå i samråd med spesialist i gastroenterologi.

Bruk av antibiotika, protonpumpehemmere  og vismutpreparater hemmer veksten av H. pylori og kan medføre falskt negativt testresultat. Protonpumpehemmere må derfor seponeres siste to uker før prøvetaking og det bør gå minst fire uker fra fullført eradikasjonskur til kontrollprøve tas.

I laboratorihåndboka ligger det også lenke til et pasientinformasjonsskriv som kan brukes på legekontoret.

Metoden er ikke utprøvd på en pediatrisk populasjon og testing av barn bør foregå i samråd med spesialist i barnesykdommer.