Praksisnytt

Kurs for pasienter som nylig har fått diagnosen KOLS

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset i Vestfold arrangerer i samarbeid med lungeseksjonen et nytt kurs for pasienter som nylig har fått diagnosen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og deres pårørende.

Kristin Elisabeth Berthelsen, lærings- og mestringssenteret
Publisert 19.01.2024
En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Illustrasjonsbilde

Vårt mål med kurset er å tilby støtte, veiledning og kunnskap for å hjelpe pasienter i den tidlige fasen av KOLS-diagnosen. Vi ønsker også å bidra til å styrke helsefremmende- og forebyggende arbeid for denne pasientgruppen, slik at de kan ta kontroll over sin egen helse.


Dato for kurset/påmelding

Henvisning hvis pasienten ikke har fått behandling ved SiV

Hvis pasienten ikke har vært behandlet for KOLS ved Sykehuset i Vestfold kreves det enkel henvisning som bekrefter diagnosen og ber om at pasienten tilbys kurs.

Påmelding

For mer informasjon eller påmelding ring Lærings- og Mestringssenteret på tlf. 33 30 82 10. 

Informasjon om framtidig kurs vil stå på www.siv.no

Kurs for pasienter som nylig har fått diagnosen KOLS