HELSENORGE
Praksisnytt

Kurs for smågrupper og veiledningsgrupper

Nå som fastlegenes smågrupper og veiledningsgrupper planlegger møtene for høsthalvåret anbefaler vi igjen at dere tester ut kursene som er laget til bruk i slike grupper. 

mennesker rundtb et bord
Kursene gir et godt grunnlag for refleksjon og diskusjon, og gir god oppdatering på faglige retningslinjer, anbefalte samhandlingsrutiner, og deling av erfaring og tips.

Kursene om henvisningspraksis og akutthenvendelser er tilpasset våre lokale rutiner og muligheter her i Vestfold.