Praksisnytt

Ledig 20 % stilling som samhandlingslege (tidligere PKO) ved SiV

Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Det er nå ledig en 20 % stilling som samhandlingslege. En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytelse på din egen fastlegepraksis.

Publisert 08.02.2024
Sist oppdatert 09.02.2024
mennesker som ser rett i kamera

Du blir del av et godt felleskap hvor vi er fem fastleger som jobber i små deltidsstillinger som samhandlingsleger ved SiV. Vi møtes hver torsdag, og har en fin blanding av felles oppgaver og møteaktivitet med de ulike avdelinger vi har tilknytning til. Denne dagen gir påfyll i en travel uke, og er for oss et kjærkomment og meningsfullt avbrekk fra fastlegepraksisen. 

Noen sentrale arbeidsoppgaver:

  • Utvikle samarbeidsrutiner mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, og sikre at disse har med seg fastlegeperspektivet.
  • Målrettet informasjonsarbeid gjennom Praksisnytt
  • Være informasjonskanal fra fastleger og inn mot sykehuset.
  • Være med å arrangere samhandlingsmøter, halvårlige kurs for fastleger og øvrig helsearbeidere i Vestfold
  • Bli med i utviklingsprosjekter på sykehuset, og ha med fastlegestemmen inn i disse planene.

I tillegg til et trivelig arbeidsfellesskap kan du bli med på nasjonale samlinger/kurs for samhandlingsleger, du får rikelig av godkjente kurspoeng i spesialiteten allmennmedisin, du får et nettverk på sykehuset og du får gjennom arbeidet alltid førstehånds kjennskap til nye rutiner og faglige oppdateringer.

I tillegg til en fleksibel arbeidsdag får du en lønn som forsvarer en fridag fra praksis. De fleste kommuner «godkjenner» også dette som bistilling i den forstand at man da blir fritatt for annen kommunal stilling.

De viktigste kvalifikasjonene er gode samarbeidsevner og at du arbeider som fastlege i Vestfold. 

Så hvis du liker denne typen arbeid og har lyst til å samarbeide med oss, vil vi gjerne høre fra deg. Tidspunkt for oppstart avtales.

Kontaktinformasjon

Kontakt leder for samhandlingslegene Geir Dunseth, geidun@siv.no

mobil: 915 44 073