Praksisnytt

Legemiddelkomiteen ved SiV

For å belyse utfordringen fra kommunehelsetjenesten sitt ståsted har legemiddelkomiteen  ved SiV nå invitert med praksiskonsulentene (PKO) for å bringe deres syn inn i spesialisthelsetjenesten.

Kamaldeep Chudasama, kvalitetsrådgiver i kvalitetsseksjonen
Publisert 11.04.2023
Sist oppdatert 13.04.2023
mennesker rundt et bord
Fra Ventre; Leder Kamaldeep Chudasama, Sønneva Bergtun, Caroline Thy Nguyen, Gløer Glørsen, Linn Grimestad Nordbø, Dyveke Gleditsch, Line Kjær Løvereide, Maren Nordsveen Davies og Ove Westgård. Ikke tilstede; Thomas Bruno Mulrooney, Thor Andreas Moe Slinn

PKO er invitert med i komiteen

For å belyse utfordringen fra kommunehelsetjenesten sitt ståsted​ har komiteen  invitert med praksiskonsulentene (PKO) for å bringe deres syn inn i spesialisthelsetjenesten . Dette blir en verdifull kilde til informasjon for komiteen.​​

​Oppdrag og mandat

Legemiddelkomiteen har sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst hvor hvert sykehus skal ha en legemiddelkomite.

Vi vet at legemidler er en av de største årsakene til pasientskader i helsetjenesten og derfor er desto viktigere at komiteen kommer i gang med sitt oppdrag lokalt.

Fra mandatet er noen av oppgavene rådgivende i forhold til legemiddelmangel og beredskapslager. Komiteen vil også utrede saker på legemiddelområdet, blant annet hvordan innføringen av lukket legemiddelsløyfe bør være og hva som vil være fremmerne og hemmerne i dette arbeidet. 

Legemiddelkomiteen ønsker å formidle informasjon ut til sykehuset sine ansatte for å ha dialogen med de som daglig forskriver, ordinerer, administrerer og følger opp legemidler. Vi ønsker å være synlige og på den måten få større innsikt i legemiddelarbeidet på sykehuset. 

Ny leder for komiteen

Legemiddelkomiteen ved SiV har fått ny leder, Kamaldeep Chudasama, han er lege og er ansatt som kvalitetsrådgiver i kvalitetsseksjonen. Chudasama har bakgrunn som nevrolog og samfunnsmedisiner og skal sammen med øvrige medlemmer sette kursen for legemiddelarbeidet ved SiV.

Sammensetning i legemiddelkomiteen

Komiteen består av 13 medlemmer hvor leger og sykepleier er hentet fra henholdsvis kvalitetsseksjonen og klinikk og farmasøyter fra sykehusapoteket Tønsberg. Disse er plukket ut ifra klinikkene og skal ut ifra sin egen erfaring og kompetanse bidra med sette større søkelys på legemiddelområdet.