Praksisnytt

Livmorhalsprogrammet – tilsendt HPV hjemmetest

Legekontorene i Vestfold har fått tilsendt prøvetagningsutstyr for HPV hjemmetest. Dette er en ny undersøkelse for helsepersonellet i fylket og vi sender derfor ut litt utfyllende informasjon om testen og hvordan vi rent praktisk gjennomfører dette i Vestfold.

Publisert 21.06.2024
Sist oppdatert 27.06.2024
To kvinner som står ved siden av hverandre ute

3 av 10 kvinner over 25 år tar av ulike grunner ikke livmorhalsprøver som anbefalt. HPV hjemmetest er et tiltak for å redusere antall tilfeller av livmorhalskreft, og er et alternativ til de som av fysiske, psykiske eller kulturelle utfordringer ikke tar vanlige livmorhalsprøver. Det er kun disse kvinnene som er målgruppen for hjemmetest.

Som helsepersonell er det viktig at vi forsøker å finne aktuelle kvinner, og hjelper med veiledning rundt materiell, prøvetagning, svar og oppfølgning.

For å kunne gi gode råd og veiledning rundt denne nye prøvetagningsmetoden er det nødvendig å lese gjennom informasjonen fra kreftregisteret. Dette kan finnes på lenken:

Nettsiden gir informasjon om testen, informasjonsmateriell, brukerveiledning og flytskjema for håndtering av prøvesvar. Den har informasjon for de ulike yrkesgruppene, og forslag til svarbrev. I det tilsendte utstyret er det også informasjonsskriv og brukerveiledning til kvinnen.

«HPV hjemmetest» kan rekvireres i Dips interactor:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst
HPV hjemmetest» kan rekvireres i Dips interactor
  • Undersøkelsen rekvireres og prøven merkes når pasienten leverer prøven til legekontoret. Riktig prøvetakingsdato må stå på etiketten.

  • Prøven leveres på fastlegekontoret i vedlagt konvolutt snarest mulig etter prøvetagning, slik at legekontoret sender den med hentetjenesten.

  • Rekvirent mottar prøvesvaret innen 3 uker.