Praksisnytt

Midlertidig stans i analyse av MMA, HCY og PEth

På grunn av teknisk svikt er instrumentet som måler metylmalonsyre (MMA), Homocystein (HCY) og fosfatidyletanol (PEth) midlertidig ute av drift. Serviceingeniør forventes mandag 22. januar.

Morten Lindberg, overlege ved sentrallaboratoriet
Publisert 19.01.2024
Et nærbilde av hender ved et mikroskop

Oppstart forventes i løpet av uke 4 men det vil være et etterslep og noe lengre svartid må påregnes.


Vi beklager det som har skjedd.