Praksisnytt

Mikrobiologisk undersøkelse ved neglesopp

Neglesopp er hyppig forekommende, spesielt hos eldre. Dermatofytter (muggsopp som kun infiserer keratinholdig vev som negl, hud og hår) forårsaker minst 90 % av infeksjonene i tånegler og 75 % av infeksjonene i fingernegler.

Åshild Marvik, avdelingsoverlege ved mikrobiologisk avdeling
Publisert 22.05.2024
En yngre kvinne og en eldre kvinne med gåstaver gå på en sti i en grønn skog

Dermatofytter omfatter Trichophyton sp., Microsporum sp. og Epidermophyton floccosum, hvorav Trichophyton-artene er absolutt hyppigst forekommende. Gjærsopp kan i tillegg affisere fingernegler og er vanligst blant kvinner. Fuktige omgivelser som tette hansker og mye vannkontakt disponerer. I sjeldnere tilfeller kan andre muggsopparter enn dermatofytter forårsake infeksjon i hovedsakelig stortånegler.

Dermatofytter vokser langsomt og dyrkning har vist seg å være en mindre sensitiv undersøkelse enn molekylær påvisning av DNA.

Mikrobiologisk avdeling sin primærdiagnostikk for neglesopp er derfor dermatofytt PCR for påvisning av DNA tilhørende de vanligste forekommende dermatofyttene. En forutsetning for et positivt PCR resultat er representativ prøve, dvs. en bit av neglen som er synlig destruert.

Ikke-representativ prøve er trolig den vanligste årsaken til negativt dermatofytt PCR ved klinisk mistanke om neglesopp. Sender man inn kun avskrap, eller en bit av frisk negl, vil man kunne få et «falskt negativt» resultat, siden DNA da ikke er til stede i prøven.

Mikrobiologisk avdeling besvarer derfor negative prøveresultater med en kommentar om at vi anbefaler ny prøve fra synlig destruert negl.

På prøve nr. 2 vil vi da først utføre dermatofytt PCR på nytt. 

Ved negativ PCR vil vi supplere med soppdyrkning forutsatt nok materiale.  Fingernegler vil dyrkes mht. gjærsopp, mens tånegler vil dyrkes mht. andre muggsopparter enn dermatofytter.

For innsending av prøvematerialet benyttes universalcontainer uten tilsetning. 

Dermatofytt PCR kan for øvrig ikke brukes til kontroll av behandling, siden DNA rester kan påvises i lang tid.