Ambulerende røntgentjenester

Mobilt røntgen - røntgen på hjul

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.

Tjenesten skal gi bedre beslutningsgrunnlag for diagnostikk og behandling i kommunehelsetjenesten. For svake eller demente pasienter kan selv enkle røntgenundersøkelser være en stor belastning på grunn av transport og miljøskifte. Dette kan videre føre til mulig forverring av sykdomstilstand, smerter og forvirring. Tilbudet er et samhandlingstiltak som er til det beste for pasientene og man kan unngå dyre pasienttransporter og unødvendige sykehusinnleggelser.

Når og hvordan skal mobil røntgen bestilles?

Tjenesten er tilgjengelig alle hverdager mellom 08.00 – 15.00. Undersøkelsen må bestilles før kl 09.00 om den ønskes samme dag, hvis ikke blir den tatt påfølgende dag. Dersom pasienten med stor sannsynlighet vil trenge behandling eller innleggelse på sykehus, bør mobilt røntgen IKKE benyttes.

Røntgenhenvisningen skal utfylles av lege, og det forutsettes at legen på forhånd selv har undersøkt pasienten. Undersøkelsen bestilles på telefon 901 46 701 (direkte til utførende radiograf), ved elektronisk rekvirering, eller ved å sende henvisning i posten. Husk å sette på telefonnummer til henvisende lege/institusjon. Merk henvisningen med ”mobil røntgen”.

Henvisningsskjema for mobilt røntgen -ambulerende røntgentjenester

Fordeler og begrensninger

Fordelen er at pasienten får en diagnostisk undersøkelse i kjente omgivelser. Pasientene slipper lang reisevei og ventetid siden en radiograf kommer til institusjonen og tar bildene på pasientens rom.
 Tilbudet gjelder kun enkle røntgenundersøkelser som:

  • Skjelettrøntgen
  • Lungebilde
  • Oversikt abdomen

Hvis det behøves andre mer avanserte undersøkelser med kontrast, ultralyd, CT eller MR, må pasienten henvises til dette ved sykehus eller røntgeninstitutt.

Hvordan utføres tjenesten?

Bildene tas i institusjonen der pasienten er. Det digitale røntgenapparatet betjenes av en radiograf, og utstyret fraktes i en liten varebil. Under undersøkelsen er det nødvendig at institusjonspersonalet, som kjenner pasienten, hjelper til med å løfte, plassere og støtte.

Svarrapport

Ved behov vil røntgenlege ved SiV ringe til henvisende lege/institusjon. Ellers vil røntgenbeskrivelsen bli sendt på vanlig måte.

I feltet ”kopi av svar ønskes til”, må det oppgis navn og telefonnummer til annen lege, eventuelt legevakt, som kan kontaktes ved funn, dersom henvisende lege ikke er tilgjengelig.

Sist oppdatert 25.10.2016