Fastlegenyttig

Når skålvekten blir tung på begge sider….

Når vi ser tilbake på formidlingen i Praksisnytt siste måneder er det mye informasjon om fastlegenes bidrag: Henvis riktig til radiologi, husk å teste for resistente bakterier, send helseopplysninger ved tannbehandling, planlegg desember og januar… Vektskålen om fastlegens rolle har blitt tung.

Praksiskonsulentene ved SiV: Geir Dunseth, Bror Olav Håvardsrud, Lizeth Lind Jørgensen, Tanita Kulow og Thomas Bruno Mulrooney
Publisert 19.12.2023
mennesker som ser rett i kamera
Julehilsen fra praksiskonsulentene ved SiV. Fra venstre: Lizeth Lind Jørgensen, Thomas Bruno Mulrooney, Tanita Kulow, Geir Dunseth og Bror Olav Håvardsrud.

PKO arbeider primært for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Vi er fastlegestemmen inn til sykehuset, men formidler også informasjon fra sykehuset og til oss fastleger.

Og når sykehuset som nå har store utfordringer med lange ventelister, stor pasienttilstrømning og stram prioritering er det naturlig at behovet for å presisere en hensiktsmessig samhandling øker.

Stemmen ut har dominert

De sakene som publiseres i Praksisnytt er stort sett «stemmen ut». Når den stemmen øker i styrke, og dere ikke hører like mye til stemmen vår inn til sykehuset, blir summen av det som formidles et for ensidig budskap. Det tar vi kritikk på.

Helst ønsker vi å kunne formidle nyheter som gir bedre pasientbehandling og letter arbeidet «på begge sider».

For det er suksessen i god samhandling. Det er til alles beste at vi har lett tilgang til:

 • raske avklaringer
 • konferering
 • konstruktiv dialog
 • tilgang på felles dokumenter
 • at det er en felles forståelse av oppgavefordelingen
 • og at vi er tydelige formidlere av faget vårt både i epikriser og henvisninger. 

Stemmen inn – du kan bidra

Sykehuset verdsetter høyt de mange tilbakemeldingene som gis for å bedre

 • pasientflyt og samarbeid
 • utskrivningspraksis
 • medisinlister
 • bruk av ressurser og kompetanse
 • interne rutiner
 • svar på henvisninger etc.

Så fortsett å formidle deres stemme inn enten via dialogmeldinger, en telefon, eller å kontakte oss i PKO slik at vi kan ta det videre.

Hvis vekten bryter sammen

For å få en god samhandling hvor vi drar lasset sammen trenger vi tillit og felles forståelse.

Vi i PKO skal fortsette å formidle en tydelig stemme, med tyngde på begge sier av skålvekten.

Dette er ikke en kamp om å ha den letteste siden av vektskålen, men om å balansere tyngden av våre felles utfordringer uten at vekten bryter sammen.

Godt nytt år hilsen oss i PKO