Praksisnytt

Nedetid for elektroniske meldinger til og fra SiV 24.-26. mai

26. mai bytter Sykehuset i Vestfold pasientjournalsystem til DIPS Arena. Sykehuset vil ikke kunne lese eller sende elektroniske meldinger i perioden fredag 24. mai kl. 18.00 til søndag 26. mai kl. 12.00.

IKT og e-helseavdeling
Publisert 16.05.2024
Sist oppdatert 22.05.2024
En stor bygning med mange vinduer

Dette gjelder både:

  • PLO-meldinger
  • dialogmeldinger
  • epikriser
  • og henvisninger

Når systemet er tilbake i normal drift vil meldinger sendt i løpet av helgen sendes og mottas som vanlig.

Rekvirering av laboratorie- eller radiologitjenester vil foregå som normalt.

Konsekvenser for sykehusets eksterne samarbeidspartnere:

  • Pasienter som henvises for øyeblikkelig hjelp må ha med seg en utskrift av henvisningen.

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal ta i bruk DIPS Arena. Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Telemark og Vestre Viken har allerede tatt i bruk systemet.

Ved spørsmål

Kontakt: ikt@siv.no