Praksisnytt

Ny analyse ved mistanke om eller høy risiko for leverfibrose: FIB-4 (beregnet parameter)

Overvekts- og alkoholrelatert leversykdom er økende i Norge, og det forventes en stor økning av forekomst av leverkreft og levercirrhose.

Morten Lindberg overlege ved Sentrallaboratoriet, Helle B. Hager avdelingsoverlege ved Sentrallaboratoriet og Istvan Pregun seksjonsoverlege ved gastomedisinsk seksjon
Publisert 30.09.2022
blodprøve

​Forebygging er viktig for å bremse denne utviklingen, og vi trenger et system for å identifisere risikopasienter. Fra 3. oktober 2022 tilbyr sentrallaboratoriet levefibrosetesten FIB-4. 

Ved rekvirering av FIB-4 blir blodprøvene ASAT, ALAT og trombocytter automatisk rekvirert og besvart og FIB-4 blir beregnet basert på prøveresultatene og pasientens alder.

​FIB-4 blir beregnet etter formelen 

​(alder x ASAT) / (Tombocytter x √ ALAT)​​

Det er anbefalt å beregne FIB-4 regelmessig hos pasienter med risiko for leverfibrose, for eksempel ved diabetes mellitus type 2, metabolsk sykdom, fedme (BMI > 30) eller helseskadelig alkoholinntak.

Referanseområde: < 1,3. 
Eldre pasienter (over 65 år) kan ha høyere verdier. Analysen er validert for aldersgruppen 35-65 år. FIB-4 er ikke egnet for bruk hos barn.

FIB-4 skår < 1,3 utelukker avansert leverfibrose med høy sannsynlighet. Ved FIB-4 ≥ 1,3 bør pasienten henvises for videre vurdering hos gastroenterolog, og det bør eventuelt gjøres mer spesifikke undersøkelser som elastografi, ultralyd og utvidede leverprøver. FIB-4 er ikke egnet til å utelukke leversykdom generelt. Henvisning til gastomedisin bør også vurderes selv om FIB-4 < 1,3 dersom det er sterk mistanke om leversykdom.

Referanser

  1. ​Berzigotti A, Tsochatzis E, Boursier J, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis – 2021 update. J Hepatol 2021;75(3):659-89. 
  2. Vesterhus M, Jorgensen KK, Frigstad SO, et al. Vi trenger en ny strategi for leversykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2022;142(3). ​​​​​​