HELSENORGE
Praksisnytt

Ny analyse ved mistanke om eller høy risiko for leverfibrose: FIB-4 (beregnet parameter)

Overvekts- og alkoholrelatert leversykdom er økende i Norge, og det forventes en stor økning av forekomst av leverkreft og levercirrhose. 

blodprøve

​Forebygging er viktig for å bremse denne utviklingen, og vi trenger et system for å identifisere risikopasienter. Fra 3. oktober 2022 tilbyr sentrallaboratoriet levefibrosetesten FIB-4. 

Ved rekvirering av FIB-4 blir blodprøvene ASAT, ALAT og trombocytter automatisk rekvirert og besvart og FIB-4 blir beregnet basert på prøveresultatene og pasientens alder.

​FIB-4 blir beregnet etter formelen 

​(alder x ASAT) / (Tombocytter x √ ALAT)​​

Det er anbefalt å beregne FIB-4 regelmessig hos pasienter med risiko for leverfibrose, for eksempel ved diabetes mellitus type 2, metabolsk sykdom, fedme (BMI > 30) eller helseskadelig alkoholinntak.

Referanseområde: < 1,3. 
Eldre pasienter (over 65 år) kan ha høyere verdier. Analysen er validert for aldersgruppen 35-65 år. FIB-4 er ikke egnet for bruk hos barn.

FIB-4 skår < 1,3 utelukker avansert leverfibrose med høy sannsynlighet. Ved FIB-4 ≥ 1,3 bør pasienten henvises for videre vurdering hos gastroenterolog, og det bør eventuelt gjøres mer spesifikke undersøkelser som elastografi, ultralyd og utvidede leverprøver. FIB-4 er ikke egnet til å utelukke leversykdom generelt. Henvisning til gastomedisin bør også vurderes selv om FIB-4 < 1,3 dersom det er sterk mistanke om leversykdom.

Referanser

  1. ​Berzigotti A, Tsochatzis E, Boursier J, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis – 2021 update. J Hepatol 2021;75(3):659-89. 
  2. Vesterhus M, Jorgensen KK, Frigstad SO, et al. Vi trenger en ny strategi for leversykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2022;142(3). ​​​​​​