Praksisnytt

Nye analyser fra 6. februar: østradiol, testosteron, SHBG og fri testosteron indeks

Fra mandag 6. februar analyseres østradiol, testosteron og seksualhormonbindende globulin (SHBG) med antistoffbasert metode ved Sentrallaboratoriet. Resultater vil ikke kunne sammenliknes direkte med analyser utført ved Hormonlaboratoriet, Aker.

Mette Brokner, overlege sentrallaboratoriet og Helle B. Hager, avdelingsoverlege sentrallaboratoriet
Publisert 02.02.2023
​Antistoffbaserte metoder kan være utsatt for interferens, noe som kan medføre særlig falsk for høye resultater (med størst betydning i lave nivåer). 

Testosteron (og SHBG) for barn (< 18 år) skal derfor fortsatt sendes til Hormonlaboratoriet. Vi vil også videresende forhøyede testosteronprøver for kvinner til Hormonlaboratoriet, som analyserer testosteron med LC-MS/MS metode.

Generelt gjelder det at hvis resultatet ikke passer med klinikken, anbefales det å ta kontakt med laboratoriet. Vi kan undersøke prøven videre, eventuelt videresende prøven til et laboratorium som bruker en annen metode.

Indikasjoner:


Siden dette er nye analyser hos oss benytter vi anledningen til å gi en kort informasjon om indikasjoner for de ulike analysene: 

Østradiol ​​

Østradiol kan bestilles hos kvinner ved utredning av menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet sammen med FSH og LH og må ses i sammenheng med menstruasjonsfase. Hos menn kan østradiol bestilles ved utredning av gynekomasti og feminisering og bør vurderes sammen med LH og testosteron. 

Testosteron

Testosteron er høyest om morgenen og faller utover dagen hos menn. Det anbefales derfor at prøve tas på morgenen mellom kl. 8-10. Indikasjon hos menn er mistanke om mangel (impotens eller infertilitet), oppfølging ved substitusjon, samt tidlig, sen eller manglende pubertet hos gutter.

Viser for øvrig til anbefaling fra Norsk forening for medisinsk biokjemi i «Gjør kloke valg»​Indikasjon hos kvinner er mistanke om hyperandrogenisme (hirsutisme, virilisering) eller ved utredning av polycystisk ovariesyndrom (PCOS), menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet.

SHBG 

SHBG binder og transporterer androgener og i noe mindre grad østradiol i plasma. SHBG kan analyseres sammen med testosteron for å vurdere den frie fraksjon av testosteron (som er det aktive hormonet). 
Analysen er aktuell ved mistanke om mannlig hypogonadisme, økt produksjon av androgener hos kvinner med infertilitet, menstruasjonsforstyrrelser, hirsutisme eller virilisering og ved spørsmål om for lav eller for høy androgenproduksjon hos barn. 

Fri testosteron indeks (FTI)

Fri testosteron indeks (FTI)​ er en beregnet verdi (FTI = testosteron (nmol/L) x 10/SHBG (nmol/L)) og gir et indirekte mål på den frie (biotilgjengelige) testosteronkonsentrasjonen. FTI utgis sammen med testosteron og SHBG når denne er bestilt. ​

FTI er spesielt nyttig å beregne hvis målt totaltestosteron er nær nedre referansegrense, særlig hos overvektige menn eller ved mistanke om endringer i SHBG-konsentrasjonen, da slike SHBG-endringer kan maskere reelle forandringer i den frie konsentrasjonen av testosteron.​