Praksisnytt

Nye referanseområder for vitamin B12 hos barn fra 2. juli

Referanseområder for aktivt vitamin B12 hos barn og reviderte referanseområder for total vitamin B12 hos barn fra 2. juli 2024.

Helle B. Hager og Morten Lindberg, avdelingsoverlege og overlege ved sentrallaboratoriet
Publisert 27.06.2024
En rekke skjell og et tegn

Referanseområder for aktivt vitamin B12 hos barn

Frem til nå har vi manglet referanseintervaller (RI) for aktivt vitamin B12 hos barn. Resultatene blir flagget ut fra RI for voksne med kommentaren «Referanseområdet gjelder for voksne».

Vi har nå etablert referanseområder for aktivt vitamin B12 hos barn basert på egne produksjonsdata (fra primærhelsetjenesten) og data fra friske barn i alderen 2-7 måneder i en studie ved SiV (1). Øvre referansegrense er høyere enn vårt primære måleområde og ettersom det er den nedre referansegrensen som er klinisk interessant, rapporteres referanseområdet som større enn 2.5-percentilen.

Det er viktig å huske at referanseområder ikke definerer optimal vitaminstatus og at symptomer på mangel kan opptre ved både verdier innenfor og utenfor referanseområdet. Hvis klinikken gir mistanke om vitamin B12-mangel og aktivt vitamin B12 er «normal» vurdert ut fra referanseområdet, bør man supplere med metylmalonsyre (MMA) og homocystein (Hcy). Hos de yngste barna regnes Hcy som den beste metabolske markøren for B12-mangel, mens hos større barn og voksne er MMA den metabolske markøren som er mest spesifikk for B12-mangel.

De nye referanseområdene for aktivt vitamin B12 er:

Alder

Referanseområde aktivt B12
(2.5-persentil)

0-< 2mnd

Referansegrense mangler, flagges som lavt ved verdier < 40 pmol/L

2 mnd – <2 år

≥40 pmol/L

2 – <12 år

≥57 pmol/L

≥12 år

>44 pmol/L

Reviderte referanseområder for total vitamin B12 hos barn

Frem til nå har vi oppgitt referanseområder for vitamin B12 hos barn hentet fra en kanadisk studie fra 2013 (2). Vi har gått gjennom nye relevante studier og egne produksjonsdata og innfører følgende referanseområder for vitamin B12 (total):

Alder

Referanseområde total-vitamin B12 (2.5-97.5-percentiler)

Kilde

0 - <1 år

140-1300

Basert på samlet vurdering av  en kanadisk studie (3)  og data fra (1)

1 -< 12 år

260-1200

Egne produksjonsdata

12 -<18 år

200-800

Egne produksjonsdata

18 -

170-660

Blodgivere ved SiV

Referanser

  1. Ljungblad UW, Paulsen H, Morkrid L, Pettersen RD, Hager HB, Lindberg M, et al. The prevalence and clinical relevance of hyperhomocysteinemia suggesting vitamin B12 deficiency in presumed healthy infants. Eur J Paediatr Neur 2021;35:137-46. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34717141
  2. Bailey D, Colantonio D, Kyriakopoulou L, Cohen AH, Chan MK, Armbruster D, et al. Marked Biological Variance in Endocrine and Biochemical Markers in Childhood: Establishment of Pediatric Reference Intervals using Healthy Community Children from the Canadian Laboratory Initiative for Pediatric Reference Intervals Cohort. Clin Chem 2013. Tilgjengelig fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23637247
  3. Bohn MK, Higgins V, Asgari S, Leung F, Hoffman B, Macri J, et al. Paediatric reference intervals for 17 Roche cobas 8000 e602 immunoassays in the CALIPER cohort of healthy children and adolescents. Clin Chem Lab Med 2019;57(12):1968-79. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31377737