Praksisnytt

Nye tema for smågrupper

PKO har utarbeidet to nye kurs beregnet for smågrupper. Oversikt over kursene finner du på kompetansebroen.

Publisert 04.05.2023
to par hender og pc i bakgrunnen

​Se ​oversikt over smågruppetema på kompetansebroen

Kursene er primært laget for bruk i smågrupper som ledd i spesialistutdanningen i allmennmedisin, men dekker også mange kompetansemål og vil være nyttig å bruke i veiledningsgrupper for allmennleger i spesialisering (ALIS).

Kursene «Henvisningspraksis» og «Akutthenvendelser til sykehuset​» har som mål å gi nyttig informasjon og stimulere til refleksjon og deling av erfaring i gruppen. Vi håper alle finner rom for å bruke disse temaene i sine smågrupper. Informasjonen i seg selv er nyttig, men den erfaring vi selv sitter på er vel så viktig å dele og samtale rundt. Det er ikke ment som sykehusets oppskrift til hva fastlegene skal gjøre.

Henvisningspraksis​

Noen sentrale temaer i kurset «Henvisningspraksis» er:

  • Objektive kriterier som bakgrunn for henvisning
  • Velg behandlingssted
  • Avtalespesialister og Helse Sør-Øst sine avtaler
  • Egen henvisningsstatistikk. Hva forteller den? 

Akutthenvendelser ​

Kurset «Akutthenvendelser til sykehuset» tar blant annet opp temaer som:

  • Henvisning til skadestue
  • Ventetider, muligheter og alternativer
  • Bruddavklaring / røntgen (ØH)
  • DVT henvisning
  • Hodeskader
  • FCF fast-track

Vi anbefaler at en i gruppen har sett gjennom kurset på forhånd for å sikre en god flyt og progresjon i smågruppen, men ellers er det ikke behov for forberedelse. Hvert kurs er tenkt å dekke en smågruppesamling på 2-3 timer.

Fra tidligere har vi utviklet kurset «Hjertesvikt​», som er et mer faglig rettet kurs med oppdatering av de nyeste retningslinjene for hjertesviktbehandling.