Praksisnytt

Nytt tilbud - tema for smågruppeundervisning

PKO har utviklet et nytt konsept med kurs utviklet i et format målrettet til bruk i smågrupper. Kurset er publisert via legesiden på Kompetansebroen.

Geir Dunseth og Tanita Kulow
Publisert 04.11.2022
Lege og pasient
Målgruppen er primært smågrupper allmennleger har som en obligatorisk læringsaktivitet i etterutdanningen, men vi tror det også er nyttig i veiledningsgrupper for LiS. 

Det første kurset vi har laget er om hjertesvikt. Gjennom kurset håper vi å bidra til direkte kunnskapsoppdatering, men først og fremst å stimulere til refleksjon og diskusjon rundt egen praksis. 

Kurset er bygget opp rundt et foredrag om hjertesviktbehandling i allmennmedisin. Tidsramme er beregnet for en smågruppesamling, ca. 2 timer inklusiv diskusjon. Vi anbefaler at en i gruppen gjør seg kort kjent med kurset i forkant av møtet. Det kreves ingen forberedelse ut over det. 

Bakgrunnen for valg av tema er at vi hadde hjertesvikt oppe som tema på samhandlingsmøte våren -22. Planen er å utvikle tilsvarende kurs også fra andre temaer vi tar opp i samhandlingsmøtene, og gjerne med temaer hvor samhandling er enda mer sentralt enn dette første temaet som i større grad er en rent faglig oppdatering. Håper dere finner det nyttig.