Praksisnytt

Nytt tjenestetilbud til unge i Tønsberg

Tirsdag 5. mars er det offisiell åpning av Ung Arena+ Tønsberg. Ung Arena+ er en tjeneste der Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold jobber sammen for å bedre ungdommers psykiske helse. Tilbudet er gratis og åpent for ungdom i alderen 13–25 år som sliter med psykososiale utfordringer.

Kari Marthinsen, prosjektleder
Publisert 22.02.2024
Sist oppdatert 29.02.2024
Logo, firmanavn

Siden 2022 har Sykehuset i Vestfold og Tønsberg kommune jobbet sammen for å utvikle et lavterskeltilbud til unge i alderen 13-25 år som strever med milde og moderate psykiske helseutfordringer og /eller rusmidler. Tilbudet har fått navnet Ung Arena+

 Nå skal Ung Arena+ settes ut i livet. Den offisielle åpningen skjer tirsdag 5.mars med åpent hus fra kl. 16.45 – 18.00 for interesserte. Tjenesten settes i drift onsdag 6.mars kl. 12.30.

Hva er Ung Arena+?

Ung Arena+ skal være en felles møteplass for ungdom fra Tønsberg og tjenesteapparatet.  Det skal være et trygt sted for å gi unge mulighet til å møtes, til å forebygge og hindre utenforskap og redusere utviklingen av psykiske plager, psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

I Ung Arena+ samles fagfolk fra flere offentlige tjenester og frivillige for å kunne gi rask og samtidig hjelp til de ungdommene som trenger det. «Når flere jobber under samme tak kan vi i stor grad forhindre at ungdommen blir kasteball mellom ulike tjenester», sier prosjektleder Kari Marthinsen..

Ung Arena+ erstatter ikke de allerede etablerte tjenestene, men er deres «forlengede arm» i møte med ungdommen. Tilbudet skal senke terskelen for kontakt, og hjelpe de unge til å få avdekket sine behov og eventuelt veilede dem videre til rett hjelp.

Jobber sammen som et lag ut fra hvilket behov den unge har

I Ung Arena+ jobber alle sammen som et lag ut fra hvilket behov den unge har. Tjenesten er derfor delt inn i tre områder:

  1. Nullterskel og drop-in samtaletilbud og aktiviteter. Her treffer man bl.a. Ung Arena+vert, erfaringskonsulenter, likepersoner, utekontakt, Ung I Tønsberg, deltakere fra frivillighetssektoren og oppfølgingstjenesten i Vestfold Fylkeskommune. På dette området kan den enkelte ungdommen velge å være anonym.
  2. Drop-in og avtalebasert helsehjelp for de som trenger det. På dette området samarbeider barnevern, psykisk helse og rustjeneste, Familiehuset og helsestasjon for ungdom (HFU)
  3. Plussteamet består av fagspesialister (psykiater, psykolog, spesialsykepleiere og barnevernspedagoger) fra både kommunen og sykehuset. Målgruppen for teamet er ungdom /unge voksne i alderen 13 - 25 år som har psykososiale helsevansker og som befinner seg i «grenselandet» mellom spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester. Teamet tilbyr individuell kartlegging, koordinering av tverrfaglig samarbeid, samkonsultasjoner, ambulant bistand og video- og telefonkonsultasjoner.

Område 1 og 2 er definert som helsehjelp og er dermed journalpliktige.

Fagpersoner med henvisningsrett kan også henvise til spesialisthelsetjenesten, hvis man avdekker behov for det. Det vil skje på ordinær måte.

En person som holder en kopp
I Ung Arena+ kan ungdom som har behov av noen å snakke med, enten stikke innom eller ta kontakt via telefon  

 

Hvem kan ta kontakt?

I Ung Arena+ kan ungdom som har behov av noen å snakke med, enten stikke innom eller ta kontakt via telefon. Det er også mulig å møtes på andre steder som f.eks. på skolen eller i parken. Ansatte i Ung Arena+ er fleksible og har «uteskoa på».

Foreldre, venner, fastleger og andre samarbeidspartnere, kan også henvende seg direkte til Ung Arena+. De vil da møte en vert som vil lose til riktig tjeneste. Det trengs ingen henvisning og tjenesten er gratis.

Fastleger kan velge å søke om tjenester som tidligere, eller kontakte Ung Arena+ direkte, men det er et fremskutt mål å få «en dør inn» i tjenesteapparatet. Ung Arena+ er ment å utgjøre denne døren.

Du kan ikke nå Ung Arena+ direkte ved kommunal PLO-melding, men kan bruke meldingssystemet på samme måte som i dag. Den aktuelle tjenesten vil da vurdere saken og bringe henvendelsen videre inn i Ung Arena+ når det er hensiktsmessig.

Når er Ung Arena+ åpent?

  • Mandag og torsdag: kl. 12.30 – 20.00
  • Tirsdag og onsdag: 12.30 – 18.00
  • Fredag: 12.30 – 16.00

Kontakt

Telefon. 94983578

Epost: ungarena.pluss@tonsberg.kommune.no

Adresse: Prestegaten 3. 3126 Tønsberg

Ønsker du mer informasjon?

På nettsiden kan man lese litt om hvem som jobber hos Ung Arena+.  Man finner også informasjon om hvilke tilbud og aktiviteter som skjer på Ung Arena+ til enhver tid. Nettsiden er under utvikling, og mer informasjon vil komme til etter hvert.  

For spørsmål og informasjon, kontakt prosjektleder Kari.Marthinsen@siv.no.

Mobil 930 58 090