Praksisnytt

Oppdatering om analyse av MMA, HCY og PEth

19. januar informerte Praksisnytt om at teknisk svikt medførte midlertidig stans i analyse av metylmaleonsyre (MMA), homocystein (HCY) og fosfatidyletanol (PEth). Nytt instrument er nå på plass og etterslepet er hentet inn.

Morten Lindberg, overlege ved sentrallaboratoriet
Publisert 12.02.2024
Oversiktsbilde fra innsiden på sykehuset i Tønsberg, med trapp og korridorer

Prøver som ble sendt til SiV i tiden hvor vi har hatt denne tekniske svikten ble frosset ned.  Noen prøver ble videresendt til analyse ved andre laboratorier. Disse resultatene er rapportert ut med kommentaren «Analysen er utført ved annet laboratorium». Ingen prøver er kastet eller foreldet.

Beklager forsinkelsen og ulempen dette har gitt – vi håper på stabil drift fremover.