HELSENORGE

Praksiskonsulenter (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Kontakt praksiskonsulentene

Telefontid torsdager: 33 34 37 00.
E-post: pko@siv.no  

Informasjon om praksiskonsulentene

Geir Dunseth

  • Leder av praksiskonsulentordningen
  • Kommunekontakt Holmestrand og Hof
  • Fastlege Holmestrand
  • Tlf. 33 05 36 51 / 915 44 073. E-post: geidun@siv.no

Kirurgisk klinikk

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent

Medisinsk klinikk

Tanita Kulow
Klinikk psykisk helse og rusbehandling 

Geir Dunseth

Klinikk medisinsk diagnostikk

Bror Olav Håvardsrud

Fant du det du lette etter?