Praksiskonsulenter (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Kontakt praksiskonsulentene

E-post: pko@siv.no  

Informasjon om praksiskonsulentene

Geir Dunseth
 • Leder av praksiskonsulentordningen
 • Kommunekontakt Holmestrand og Hof
 • Fastlege Holmestrand
 • Tlf. 33 05 36 51 / 915 44 073. E-post: geidun@siv.no

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent

Tanita Kulow 
Thomas Bruno Mulrooney, praksiskonsulent.Bror Olav HåvardsrudBror Olav Håvardsrud

Praksisnytt Vestfold

 • En mann og kvinne som sitter i en sofa og spiser
  30. november 2023
  Forslag til tiltak på legekontoret for desember og januar

  Det er nå stort påtrykk i helsevesenet på alle nivåer, og forventet at dette øker de nærmeste ukene. Dette er ikke uventet, men likevel utfordrende. Her beskrives noen forslag til tiltak som kan bidra til å lette litt på situasjonen.

 • Noen få leger som tar seg av en pasient
  30. november 2023
  Fastlegens informasjonsgrunnlag er nødvendig for god narkose under tannbehandling

  Nå mulighet for elektronisk informasjonsdeling til SiV gjennom henvisningsmal. Tidligere har fastlegen fått et papirskjema som skulle fylles ut. Det nye nå er at fastlegen skal sende informasjonen gjennom vanlig elektronisk henvisning til anestesien ved SiV.

 • En mann og kvinne som går nedover et fortau
  27. november 2023
  Innfører H. pylori antigen for å påvise H. pylori antigen i feces

  Fra 01.12 innfører mikrobiologisk avdeling H. pylori antigen, som er en ikke-invasiv metode, for å påvise H. pylori antigen i feces. Testen er likestilt med ureapusteprøve ved utredning av dyspepsi samt for å kontrollere effekt av eradikasjonskur.

Sist oppdatert 26.01.2023