Praksiskonsulenter (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Kontakt praksiskonsulentene

Telefontid torsdager: 33 34 37 00.
E-post: pko@siv.no  

Informasjon om praksiskonsulentene

Kirurgisk klinikk

Lizeth Lind Jørgensen

Medisinsk klinikk

Torbjørn Aunan

Klinikk medisinsk diagnostikk

Arne Aarflot

 • Praksisnytt, hjemmeside, elektronisk samhandling / IKT-kontakt
 • Kommunekontakt Tønsberg
 • Fastlege Tønsberg
 • Tlf. 924 55 786 / 454 87 165. E-post: arne.aarflot@siv.no

Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Nordre Vestfold DPS

Geir Dunseth

 • Leder av praksiskonsulentordningen
 • Kommunekontakt Holmestrand og Hof
 • Fastlege Holmestrand
 • Tlf. 33 05 36 51 / 915 44 073. E-post: geidun@siv.no

Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Søndre Vestfold DPS

Hans Kvalsvik

 • Fastlege Sandefjord
 • Tlf. 33 42 34 60 / 901 29 328. E-post: hakval@siv.no

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering

Geir Fredborg

 • Fastlege Sandefjord​
 • Tlf. 33 42 34 60 / 906 62 179. E-post: geifre@siv.no