HELSENORGE

Praksiskonsulenter (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Kontakt praksiskonsulentene

E-post: pko@siv.no  

Informasjon om praksiskonsulentene

Geir Dunseth

  • Leder av praksiskonsulentordningen
  • Kommunekontakt Holmestrand og Hof
  • Fastlege Holmestrand
  • Tlf. 33 05 36 51 / 915 44 073. E-post: geidun@siv.no

Kirurgisk klinikk

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent

Medisinsk klinikk

Tanita Kulow (i permisjon)
Klinikk psykisk helse og rusbehandling 

Geir Dunseth

Klinikk medisinsk diagnostikk

Bror Olav Håvardsrud

Fant du det du lette etter?