Samhandlingsleger (tidligere PKO)

Samhandlingslegene er fastleger som er ansatt i samhandlingsavdelingen ved sykehuset i små konsulentstillinger. De jobber med å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus.

Kontakt samhandlingslegene

E-post: pko@siv.no  

 

Geir Dunseth

  • Leder for samhandlingslegene
  • Kommunekontakt Holmestrand og Hof
  • Fastlege Holmestrand
  • Tlf. 33 05 36 51 / 915 44 073. E-post: geidun@siv.no

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent

Tanita Kulow 
Thomas Bruno Mulrooney, praksiskonsulent.Bror Olav HåvardsrudBror Olav Håvardsrud

Praksisnytt Vestfold

    Sist oppdatert 21.03.2024