Praksisnytt i Vestfold

Meld deg på elektronisk utsending av Praksisnytt (nyhetsbrev)

​Her finner du arkiv over tidligere PDF-utgaver av Praksisnytt - Praksisnytt blir nå sendt ut som enkeltsaker

 

Praksisnytt_2019_2.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2019_2.pdfPraksisnytt_2019_2.pdfpdf1594891
Praksisnytt_2019_1.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2019_1.pdfPraksisnytt_2019_1.pdfpdf883178
Praksisnytt_2018_9.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_9.pdfPraksisnytt_2018_9.pdfpdf1488903
Praksisnytt_2018_8.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_8.pdfPraksisnytt_2018_8.pdfpdf839185
Praksisnytt_2018_7.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_7.pdfPraksisnytt_2018_7.pdfpdf3019260
Praksisnytt_2018_5.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_5.pdfPraksisnytt_2018_5.pdfpdf3378026
Praksisnytt_2018_4.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_4.pdfPraksisnytt_2018_4.pdfpdf1918845
Praksisnytt_2018_3.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_3.pdfPraksisnytt_2018_3.pdfpdf1951731
Praksisnytt_2018_2.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_2.pdfPraksisnytt_2018_2.pdfpdf1742981
Praksisnytt_2018_1.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2018_1.pdfPraksisnytt_2018_1.pdfpdf1498869
Praksisnytt_2017_7.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_7.pdfPraksisnytt_2017_7.pdfpdf1619092
Praksisnytt_2017_6.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_6.pdfPraksisnytt_2017_6.pdfpdf255244
Praksisnytt_2017_5.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_5.pdfPraksisnytt_2017_5.pdfpdf576450
Praksisnytt_2017_4.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_4.pdfPraksisnytt_2017_4.pdfpdf388556
Praksisnytt_2017_3.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_3.pdfPraksisnytt_2017_3.pdfpdf351810
Praksisnytt_2017_2.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_2.pdfPraksisnytt_2017_2.pdfpdf828783
Praksisnytt_2017_1.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2017_1.pdfPraksisnytt_2017_1.pdfpdf329659
Praksisnytt_2016_5.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2016_5.pdfPraksisnytt_2016_5.pdfpdf314924
Praksisnytt_2016_4.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2016_4.pdfPraksisnytt_2016_4.pdfpdf292735
Praksisnytt_2016_3.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2016_3.pdfPraksisnytt_2016_3.pdfpdf229690
Praksisnytt_2016_2.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2016_2.pdfPraksisnytt_2016_2.pdfpdf459618
Praksisnytt_2016_1.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2016_1.pdfPraksisnytt_2016_1.pdfpdf502300
Praksisnytt_2015_7.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_7.pdfPraksisnytt_2015_7.pdfpdf2077398
Praksisnytt_2015_6.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_6.pdfPraksisnytt_2015_6.pdfpdf479028
Praksisnytt_2015_5.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_5.pdfPraksisnytt_2015_5.pdfpdf619424
Praksisnytt_2015_4.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_4.pdfPraksisnytt_2015_4.pdfpdf284017
Praksisnytt_2015_3.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_3.pdfPraksisnytt_2015_3.pdfpdf604163
Praksisnytt_2015_2.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_2.pdfPraksisnytt_2015_2.pdfpdf490621
Praksisnytt_2015_1.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/Praksisnytt_2015_1.pdfPraksisnytt_2015_1.pdfpdf640450
IHR-lab_praksisnytt_01_02.pdfhttps://www.siv.no/Documents/Praksisnytt/IHR-lab_praksisnytt_01_02.pdfIHR-lab_praksisnytt_01_02.pdfpdf305836

Praksisnytt i Vestfold

 • hender på tastatur
  07.08.2020
  Raskere koronasvar via kjernejournal

  Mikrobiologisk avdeling opplever stor pågang på telefon av fastleger og andre som ønsker svar på resultat av COVID-19-test. Vi minner om at helsepersonell fra 2. juli har tilgang til prøvesvar i pasientens kjernejournal. Prøvesvar er umidde...

 • blodprøvetaking
  22.06.2020
  Åpningstider for blodprøvetaking sommer 2020

  Sykehusets prøvetakingsstasjoner har disse åpningstidene i sommer, og er som vanlig behjelpelig med vanskelig prøvetaking eller andre situasjoner som krever vår kompetanse.

 • tastatur og pc
  22.06.2020
  IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2020

  Planlegger ditt legekontor å skifte ut  PCer på legekontoret i juli måned? Da må dere i tilfelle varsle laboratorierådgiver ved SiV innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner.

 • koronavirus
  11.06.2020
  Oppstart av antistoffanalyse SARS-CoV-2

  Fra og med 10. juni utfører mikrobiologisk avdeling ved SiV analyse for antistoffer mot koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19-virus) i serum. Analysen kan rekvireres elektronisk via DIPS eller IHR, eller på papirrekvisisjon. Prøvene blir analyse...

 • To som går tur
  29.05.2020
  Endring i rutiner ved bruk av Helseekspressen

  På grunn av økt aktivitet er det dessverre ikke lenger mulig for pasienter uten rekvisisjon å bli med Helseekspressen.

 • Eldre dame i skogen
  29.05.2020
  Full drift ved kognitiv svikt- og alderspsykiatrisk poliklinikk

  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har nå full poliklinisk drift og korte ventetider.

 • koronavirus
  29.05.2020
  Innfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)

  Mikrobiologisk avdeling har den siste tiden fått flere henvendelser med ønske om serologi for SARS-CoV-2 (COVID-19-virus). Vi har nå fått tilgang til en SARS-CoV-2-antistofftest til vår hovedserologiplattform, og vil derfor fra og med uke 2...

 • petriskål
  15.05.2020
  Luftveisagens analyseres tirsdager og torsdager

  For å forberede oss på opptil femdobling av prøver til Covid-19-diagnostikk må prøveflyten effektiviseres. Siden det er svært lav forekomst av andre luftveisvirus for tiden, vil andre luftveisagens kun analyseres tirsdager og torsdager. Prø...

 • faksimile av følgeskriv
  14.05.2020
  Manglende bekreftelse på mottatt elektronisk svar

  Sykehuset i Vestfold sender fra tid til annen ut epikriser på papir til tross for at disse er sendt og oftest mottatt elektronisk på legekontorene først. Dette skyldes en feil i applikasjonskvitteringen ved SiV som ikke er mulig å rette opp...

 • petriskåler
  07.05.2020
  Fecesdiagnostikk tilbake til normalt

  Leveringssituasjonen for reagenser til PCR-undersøkelse av feces er nå bedret. Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold kan derfor igjen tilby fullstendig undersøkelse av fecesprøver for bakterier, virus og parasitter for alle våre...

 • kornavirus
  28.04.2020
  Rehabiliteringstilbud til pasienter med Covid -19

  COVID-19 pasienter, med eller uten intensivbehandling, er en pasientgruppe som kan ha stort behov for spesialisert og individuelt tilpasset rehabilitering, med en bred tverrfaglig tilnærming.

 • Gravid mage
  20.04.2020
  Nytt pakkeforløp gravide og rusmidler

  Hvert år fødes over 500 barn med skader eller abstinenser som er direkte tilknyttet mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidler, som ble innført 1.januar 2020, skal sikre at flere gravide som sliter med rusmiddelbruk får hjelp.

 • Ansatte ved Osteoporosepoliklinikken
  20.04.2020
  Osteoporosepoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold

  Endokrinologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold vil fra uke 18 overta driften av bentetthetsmåleren som nå driftes av Nukleærmedisinsk seksjon. Dette innebærer noe praktisk endringer som dere som henvisere må være klar over.

 • Illustrasjonsfoto
  15.04.2020
  Drift og rutiner ved sykehuset under pandemien

  Koronapandemien har medført nedgang i planlagt aktivitet og polikliniske konsultasjoner. Vi vil understreke at sykehusets kapasitet til å ta imot pasienter med akutt sykdom er god, og det er innført tiltak og rutiner som skal sikre trygg be...

 • To som går tur i skogen
  14.04.2020
  Henvisninger til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

  Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har begrenset kapasitet i forbindelse med koronautbruddet. Vår utredningspost / døgnpost er stengt på ubestemt tid. Vi gir ny informasjon når den er åpen igjen.

 • Røntgen
  14.04.2020
  Koronavirus – melding om smittestatus ved henvisning til SiV

  Fastlege og legevakt bes om å avklare og melde smittestatus hos pasient i forbindelse med henvisning til røntgen og akuttmottaket, samt til elektive innleggelser. Vurdering av smittestatus baseres på gjeldende kriterier fra Folkehelseinstit...

 • covid-19
  03.04.2020
  Oversikt over luftveisklinikker i Vestfold

  Alle kommuner i Vestfold har opprettet ulike luftveisklinikker. På Kompetansebroen er det nå samlet nødvendig informasjon om de ulike klinikkene og hvordan de er organisert i de forskjellige kommunene.

 • to som er ute og går
  02.04.2020
  Økt tilgjengeligghet til substitusjonsbehandling i LAR under koronaepidemien

  Coronaviruset sprer seg i Norge og personer med ruslidelse vurderes å være en spesielt sårbar gruppe. Livsstilsfaktorer kan innebære en økt smitterisiko,  helsefaktorer kan gi økt fare for alvorlig forløp av covid-19, men også smitte uten a...

 • målskive
  30.03.2020
  Transport av oppesittende pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 smitte

  Pasientreiser ønsker en tett dialog med behandlere og rekvirenter som bestiller pasientreiser for å redusere smittespredning av Covid-19. Vi opplyser om midlertidig rettighetsendring hvor pasienter som kjører selv, nå får dekket utgifter ti...

 • koronavirus
  26.03.2020
  Prøvesvar ved testing av covid-19

  De aller fleste prøvene for å kartlegge covid-19 blir nå utført av andre enn pasientens fastlege. I praksis gjøres dette fra legevakter, infeksjonspoliklinikker eller annen kommunal organisert testing.

 • to som er ute og går
  26.03.2020
  Henvisning ved luftveisinfeksjon – beslutningsstøtte

  Alle kommuner i Vestfold oppretter nå ulike «luftveispoliklinikker». Denne nye måten å organisere pasientflyten på, krever en ny måte å samhandle på for å sikre god informasjon.

 • klatrer
  24.03.2020
  Klinisk virksomhet ved Kysthospitalet under Covid-19 pandemien

  Helsedirektoratet har gitt føringer på at det meste av helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, bør utsettes inntil videre – med unntak av pasienter som har et klart definert rehabiliterin...

 • To som er ute og går tur
  24.03.2020
  Midlertidige endringer ved avdeling rus og avhengighet

  Under den pågående pandemien er hovedformålet å redusere fare for smittespredning samtidig som liv og helse ivaretas for våre pasienter. Det innebærer noen endringer i behandlingstilbudet ved avdeling rus og avhengighet,  både ved poliklin...

 • koronavirus
  23.03.2020
  Nye prioriterte indikasjoner for testing av covid-19 ved SiV

  Ideelt ønsker vi å teste alle som kan ha covid-19.  På grunn av global mangel på testutstyr og reagenser, må vi fortsatt prioritere. Fra i dag åpner vi opp for økt testing på grunn av lovnad om en ekstra leveranse av reagenser denne uken, o...

 • koronavirus
  20.03.2020
  Samhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold i Covid - 19 pandemien

  I forbindelse med Covid-19 pandemien er det uhyre viktig med god samhandling mellom førstelinjetjenesten og sykehuset i Vestfold. Pandemien utvikler seg og vi kan raskt komme i en situasjon hvor det er begrensede ressurser med henblikk på s...

 • koronavirus
  18.03.2020
  Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19

  Det er prekær mangel på testutstyr og laboratoriereagenser. Fra og med i dag har SiV innført strengere indikasjon for testing for covid-19.

 • film
  17.03.2020
  Slik kler du av og på deg smittevernsutstyr

  Det er viktig å kle på og av seg smittevernsutstyret på riktig måte. Her kan du se en kort film om hvordan det gjøres.

 • koronavirus
  13.03.2020
  Stor pågang på laboratorietelefonen - vurder nødvendighet nøye

  Det er kun kommuneoverleger uten elektronisk svaroverføring som kan ringe til legetelefonen til mikrobiologisk laboratorium .

 • Illustrasjon av koronavirus
  12.03.2020
  Viktig beskjed fra mikrobiologisk avdeling om luftveis-PCR inklusive SARS-CoV-2 (coronavirus)

  Antall prøver til coronavirusdiagnostikk stiger kraftig. Dette går hardt ut over PCR-reagenser og utstyr til luftveisdiagnostikk. Vi må derfor fra mandag 16. mars gjøre en streng prioritering av ordinære luftveis-PCR analyser.

 • Avdelingsoverlege Heidi Cecilie Villmones (t.h.). Her med Inger Lill Anthonisen og Jan Peder Amundrød.
  06.03.2020
  Får svar samme dag på test for SARS-CoV-2

  Koronaprøver som kommer til Sykehuset i Vestfold før klokken 08.00 vil få svar samme dag. Rekvirenter kan ringe telefon 33 34 36 14 eller 33 34 32 28 mellom klokken 14.00 og 15.00.

 • To som er ute og går tur
  06.03.2020
  HPV som primærscreening kvinner 34-69 år

  I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test gradvis erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for c...

 • coronavirus
  28.02.2020
  Innført lokal test for SARS-CoV-2 for Vestfold og Telemark

  Det er fra i dag 28.02.20 innført lokal test for SARS-CoV-2 ved SiV for Vestfold og Telemark: FHI publiserte nye retningslinjer i dag, og det som anbefales nå er kun ett prøvesett per pasient.

 • akutmottak
  13.02.2020
  Konferanse mellom ambulanse og lege

  Ambulansetjenesten har en høy faglig standard, praktiserer prosedyrestyrt pasientbehandling og har rikelig mengdetrening i de «rødeste» prehospitale situasjonene (Hjertestans, STEMI, mistanke om hjerneslag, alvorlig respirasjonssvikt og alv...

 • 13.02.2020
  IHR-rekvisisjoner til patologiavdelingen der det ikke mottas prøvemateriale

  Patologiavdelingen innfører ny rutine der IHR-rekvisisjoner uten ledsagende prøvemateriale vil bli besvart. Denne nye rutinen vil sikre at eventuelle prøver som har kommet på avveie fanges opp.

 • doppler
  13.02.2020
  Blodtypeimmunisering i svangerskapet

  I 2019 har vi hatt en alvorlig hendelse i Vestfold der en RhD negativ gravid kvinne som hadde fått påvist RhD-immunisering i sitt forrige svangerskap, ikke ble henvist til spesialisthelsetjenesten for oppfølging.

 • Tre som prater
  12.02.2020
  Telefonnummer til ambulant akutteam (AAT)

  Ved henvendelse til Ambulant akutt team (AAT) skal telefonnummer 33 37 50 77 benyttes.

 • mann med ølboks
  31.01.2020
  SiV starter opp med analyse av PEth

  Fra 3. februar 2020 starter sentrallaboratoriet opp med analyse av PEth (Fosfatidyletanol 16:0/18:1). PEth dannes i blodet bare når etanol er tilstede og er derfor en god markør for alkoholinntak. Konsentrasjonen gjenspeiler det totale kons...

 • Leger som prater
  31.01.2020
  Veiledningsgrupper for fastleger

  DPS Vestfold tilbyr veiledningsgrupper for fastleger i et 4-parts samarbeid ca. hver åttende uke på grupper av legekontor.

 • Spermier
  31.01.2020
  Sædundersøkelse etter vasektomi

  Sentrallaboratoriet ved SiV utfører sædundersøkelse på indikasjonen kontroll etter vasektomi. Prøven har begrenset holdbarhet og vi ønsker å informere om prøvehåndtering.

 • Eldre dame i skogen
  28.01.2020
  Informasjon fra brystsenteret

  Sykehuset i Vestfold har inngått samarbeidsavtale med Vestre Viken HF om rotasjon av mamma/endokrinkirurger fra Drammen til Tønsberg. Pasienter fra Vestfold opereres ved begge sykehus.

 • leger foran PC
  13.01.2020
  20 januar innføres dialogmelding legekontor-helseforetak

  Dialogmelding legekontor-helseforetak innføres mandag 20.januar 2020. Da blir det mulig å kommunisere med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark via dialogmeldinger. 20.januar kan altså fastleger og ansatte på sykehuset kommunisere dire...

 • frysesnitt patologen
  09.01.2020
  Nye papirrekvisisjoner for cytologi og histologi - nå med etiketter

  Det skal nå tas i bruk en ny type papirrekvisisjon for «Cytologi» og «Histologi».  Gamle papirrekvisisjoner kastes så snart de nye rekvisisjonene tas i bruk.

 • leger som ser rett i kamera
  12.12.2019
  Hospitering for fastleger - kirurgiske fag

  Det er utarbeidet en strukturert hospiteringsbolk som fastleger kan melde seg på. Det blir en bolk på våren og en bolk på høsten. Den første delen av vårens hospiteringsbolk starter opp 16. april.

 • Blodprøve
  12.12.2019
  Riktig bruk av «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)»

  Sentrallaboratoriet har fra 1. november 2019 tilbudt analysen «TSH-refleks (screening thyreoideasykdom)» for primærhelsetjenesten. Etter en tid i rutinen ser vi en del feilaktig bruk av analysen og laboratoriet ønsker derfor å minne om følgende:

 • to som går ute
  22.11.2019
  NaltRec-studien: Langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet

  Til fastleger i Vestfold: Kanskje har du pasienter med langvarig opioidavhengighet som kan være aktuelle for å delta i en pågående studie på bruk av langtidsvirkende naltrekson?

 • 21.11.2019
  Hør mer om høreapparattilbudet

  Dersom pasientene har fått høreapparat tildelt ved hørselssentralen ved Øre-nese-hals poliklinikk (ØNH) ved SiV, trenger de ikke ny henvisning. ØNH-poliklinikken anser enhver henvendelse i etterkant som en kontroll. Pasienten kan selv ta ko...

 • barn og lege
  11.11.2019
  Hospitering for allmennleger - medisinske fag

  Allmennleger i Vestfold har tidligere fått tilbud om strukturert hospitering ved kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Nå utvider vi tilbudet til medisinsk klinikk. Det vil bli gitt tilbud om strukturert tilbud om hospitering ved geri...

 • frysesnitt patologen
  11.11.2019
  Patologiavdelingen bytter datasystem 16. november - liten endring for legekontor

  Patologiavdelingen innfører nytt datasystem (cytologiske og histologiske prøver) helgen 16-17 november. Dette medfører noen endringer for legekontorene.

 • To som sitter på en benk ved vannet
  29.10.2019
  eMestring – førstevalg ved behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon

  DPS Vestfold tilbyr nå veiledet internettbehandling (eMestring)som førstevalg ved behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon.

 • To som er ute og går tur
  24.10.2019
  Aldersjusterte beslutningsgrenser for D-dimer ved diagnostikk av venøs tromboembolisme

  Sentrallaboratoriet innfører fra og med 1.11.2019 aldersjusterte grenseverdier for D-Dimer. Slike aldersjusterte grenser er allerede tatt i bruk ved Oslo Universitetssykehus og flere andre sykehus i Norge.  

Se alle nyhetene
Fant du det du lette etter?