HELSENORGE
Praksisnytt

Riktig bruk av det radiologiske tilbudet

Radiologisk avdeling ser at mange problemstillinger som henvises til røntgenundersøkelse i akuttsenteret kunne vært håndtert på en annen måte. 


røntgen
​Det er viktig å påpeke at radiologiske tjenester i akuttsenteret ikke er et døgnåpent tilbud utover de problemstillinger som har behov for akutt avklaring og behandling. For å avhjelpe situasjonen er det nødvendig at pasientgruppen i større grad fordeles mellom det radiologiske tilbudet som er tilgjengelig i regionen. 

Pasienter som har behov for radiologisk avklaring:

 1. ​Akutt

  Ved behov for akutt avklaring kan det henvises akutt til radiologisk undersøkelse ved Sykehuset i Vestfold, SiV, pasienten meldes til 33 34 22 19 og møter etter avtale i akuttsenteret.

  Dersom angitt i henvisningstekst vil pasienten sendes videre til skadepoliklinikk ved aktuelle radiologiske funn.

  Utskriftskopi av henvisningen sendes med pasienten i tillegg til elektronisk overføring.
 2. Drop-in

  I tilfeller der avklaring kan vente til neste dag kan drop-in tilbud benyttes. Dersom positivt radiologisk funn og forklarende henvisningstekst vil disse henvises videre til skadepoliklinikk ved SiV. 

  Utskriftskopi av henvisningen sendes med pasienten i tillegg til elektronisk overføring.​

  Alternative steder for drop-in : 

  • Tønsberg
   • ​​Unilabs. Åpent 08:00-14:30 alle hverdager. Trenger henvisning, kan møte direkte.
   • SiV røntgen i akuttsenteret. Klokken 08:00-10:00 mandag til fredag. Trenger henvisning, kan møte direkte.
  • Sandefjord: 

   • ​Helsehuset Røntgen. Klokken 08:00-15:30 alle hverdager. Trenger henvisning, kan møte direkte.
  • ​Larvik: 

   • ​SiV radiologiske avdeling i Larvik. Klokken 08:00-15:30 alle hverdager. Trenger henvisning, kan møte direkte. 


 3. Elektive:

  Henvisning sendes til valgfri tilbyder med ønsket hastegrad. Pasient kalles inn til timeavtale. Eventuelle funn til behandling må følges opp av henvisende lege og ved behov henvises videre til aktuell spesialist.


Felles for alle drop-in tilbudene er at de fungerer på samme måte som akuttsenterets røntgen. Så framt henvisningen angir hvordan dette skal håndteres videre ved positive funn så følges det. For eksempel videresendes disse skadepoliklinikk ved brudd dersom dette er angitt i teksten. RTG thorax kan også utføres som drop-in.​