Fastlegenyttig

Sammen mot spiseforstyrrelse – ny tilnærming til et økende problem?

14. juli i år publiserte folkehelseinstituttet (FHI) en rapport under overskriften Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien - FHI

Publisert 30.09.2022
Geir Dunseth

Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien - FHI​

Forsker og førsteforfatter Pål Surén ved Folkehelseinstituttet sier at andelen jenter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten i tiden fra Covid-pandemien startet er doblet blant jenter i alderen 13-16 år. Blant jenter i aldersgruppen 6-12 år er andelen nær tredoblet. 

Omfanget er blitt så stort at spiseforstyrrelser må betegnes som et folkehelseproblem i denne befolkningsgruppen, fortsetter Surén.

Hva er psykiatri, hva er biologi, og hva vet jeg om «sultens psykologi

​​​​

Spiseforstyrrelse i Vestfold

Vi ser dette også lokalt her i Vestfold hvor antall pasienter i BUPA med spiseforstyrrelsesdiagnose har økt fra 106 pasienter i 2019 til 177 i 2021. Og tendensen har fortsatt i 2022. 

Hvordan har dette endret fastlegens rolle? Har vi som fastleger oppdatert kunnskap om hvordan vi, i samarbeid med våre kommunale samarbeidspartnere og spesialisthelsetjenesten, best kan hjelpe denne pasientgruppen? 

Vi har vel alle hatt pasienter med «spiseforstyrrelse». Men er det viktig å få en eksakt diagnose? Og hvordan tenker jeg som fastlege rundt en slik diagnose? Hva er psykiatri, hva er biologi, og hva vet jeg om «sultens psykologi»? 

Ca. 30 % av normal populasjon melder om perioder med bekymring for ernæringsvansker med sine barn. Når krysses grensen fra lite matlyst til at dette er sykdom? Hva skal jeg sitte med ansvaret for selv, og når skal jeg henvise? Og hvordan er mitt samarbeid med øvrig kommunal helsetjeneste for disse pasientene? 


Ca. 30 % av normal populasjon melder om perioder med bekymring for ernæringsvansker med sine barn. Når krysses grensen fra lite matlyst til at dette er sykdom?


Faglig begrunnelse for behandling

Forståelse av sykdommen avgjør langt på vei hvilken behandling som gis. Her er det avgjørende at vi som fastleger, helsesykepleiere, behandler i kommunal psykisk helsetjeneste, og behandlere i spesialisthelsetjenesten, er samkjørte i hva vi formidler og hvordan disse pasientene møtes. 

Hva er bakgrunnen for de anbefalinger og den behandlingen jeg som fastlege gir denne pasientgruppen? Og hva er «Vestfold-modellen» for behandling av spiseforstyrrelse? Er jeg oppdatert i moderne behandling av spiseforstyrrelse, i tråd med nasjonale retningslinjer?

Samhandlingsmøte og oppdatert pasientforløp

Sykehuset i Vestfold, sammen med alle kommunene i regionen, reviderer nå i år pasientforløpet for spiseforstyrrelser. Det er behov for at alle vi som er involvert i denne behandlingen både får oppdatert kunnskap om sykdom og behandling, og at vi får til et godt samarbeid rundt pasientene. Som et ledd i dette vil PKO i høstens samhandlingsmøte onsdag 2. november ha spiseforstyrrelse som ett av hovedtemaene. Planlegg allerede nå å få med deg denne oppdateringen. ​