Praksisnytt

Sikre at pasienter kommer dit de skal

Pasientreiser Vestfold og Telemark har i oppdrag sammen med rekvirent å sørge for at pasientene kommer dit de skal.

Erik Nordberg , klinikksjef prehospital klinikk og Irene Larsen Sørbel, avdelingsleder i pasientreiser Vestfold og Telemark
Publisert 17.03.2023
​Hos pasienter som ikke kan ta vare på seg selv eller gjøre rede for seg har det oppstått farlige situasjoner når slike pasienter har vært overlatt til seg selv. 
  • ​Ved bestilling av transport skal det ikke oppgi diagnoser. 
  • Det er viktig å huke av for «Må ikke overlates til seg selv» (IA) hvis man er det minste i tvil om pasienten er i stand til å ta vare på seg selv. 
  • Hvis pasienten heller ikke kan ivareta seg selv under transporten, er det viktig at det også organiseres med ledsager og hukes av for det. 
  • Oppgi også tilstrekkelig informasjon om mottakerapparat. Skriv et telefonnummer sjåfører kan ringe i feltet «ring ved ankomst hentested/leveringssted» når det er aktuelt.
Del denne informasjonen med alle som rekvirerer transporten ved din avdeling eller ditt legekontor.

Undervisning om regelverk og praksis​

Ønskes et besøk av oss i Pasientreiser, ta kontakt på e-post syketransport@sthf.no​ eller ring 05515. De kan bistå med undervisning om regelverk og praksis.

Behandlers vurderinger i bestillingsmodulen:

Utsnitt av Spesielle behov som behandler skal vurdere i bestillingsmodulen:

Utsnitt av "Spesielle behov" som behandler skal vurdere i bestillingsmodulen:

Da bekreftes det at pasienten av helsemessige årsaker ikke kan overlates til seg selv og at pasienten må bli møtt av pårørende eller helsepersonell.