Praksisnytt

SiV søker legekontorer til å pilotere radiologi- og laboratoriesvar i kjernejournal

Sykehuset i Vestfold søker legekontorer til å pilotere radiologi- og laboratoriesvar i kjernejournal som er et prosjekt i regi av Norsk Helsenett.

Bror Olav Håvardsrud, praksiskonsulent ved Sykehuset i Vestfold, spesialist i allmennmedisin
Publisert 14.06.2023
lege foran pc
Vi søker kontorer som benytter ett eller flere av sykehusets laboratorier.


Hva er oppgaven til pilotene?

Oppgaven består i å kvalitetssikre at svarene havner på riktig måte i kjernejournalen og gi tilbakemelding om forbedringer. 

Når er dette og hvor lang tid tar det?

Prosjektet går i hovedsak høsten 2023, men vi har behov for å ha på plass hvilke kontorer eller enkeltleger som kan delta i løpet av den nærmeste tiden. Det er opp til hver enkelt hvor mye tid man setter av til dette, alle bidrag er verdifulle. 


Kontaktinformasjon

De som kan tenke seg å delta ta gjerne raskt kontakt med: 

Toril Holmøy Svendsen 
tlf 9096 3669