Praksisnytt

Skjoldbruskkjertelpatologi og henvisning til SiV

ØNH-seksjonen ved Sykehuset i Vestfold fikk i 2015 ultralyd ved ØNH-poliklinikken. Dersom det oppdages tumor i gl. thyroidea ( uten TSH/T4 forandringer) og det er behov for finnålaspirasjon, kan man henvise direkte til ØNH, istedenfor å gå via radiologisk avdeling. Er man i tvil om det er knuter eller bare generelt forstørret kjertel bør det tas UL i forkant.

Lizeth Lind Jørgensen, praksiskonsulent
Publisert 22.08.2022
Sist oppdatert 23.08.2022
lege og pasient
​Ved knuter i thyroidea samtidig med hyperthyreose eller latent hyperthyreose er det aktuelt med thyroideascintigrafi før henvisning. ØNH vurderer knuter med tanke på cancer. Dersom det er spørsmål om det rent endokrinologiske, eller spørsmål om thyroiditter, er det endokrinologisk avdeling som er best på dette.

ØNH har en samarbeidsavtale med Patologisk avdeling om at de kommer og gjør mikroskopi i samme seanse slik at tilstanden kan avklares raskt.

Indikasjon for henvisning til Pakkeforløp thyroideakreft er : 
  • ​Tumor i gl. thyroidea sammen med nyoppstått heshet, blodig oppspytt, nyoppstått puste- eller svelgevansker. 
  • Barn under 18 år med knute i skjoldbruskkjertelen
  • Spesielle utralydfunn eller spesielle celleforandringer
Dersom det kun er en tilfeldig oppdaget knute/tumor uten alarmsymptomer, henvises det på samme måte men ikke som Pakkeforløp kreft, til ØNH. 

Ved henvisning, husk å beskriv så godt som mulig, nok informasjon for at kirurgen skal kunne prioritere etter ventetider etter prioriteringsveilederen. 
Generelt er knuter under 1 cm ikke grunnlag for å henvise til videre utredning.