Praksisnytt

Sykmelding og kurs overvektspoliklinikk

Pasienter som mottar fedmebehandling på overvektseksjonen og deltar på livsstilskurs på poliklinikken har ikke rett til sykemelding. Det er likevel en aktuell problemstilling at pasienter som deltar på slike kurs har kontaktet sin fastlege med en slik forespørsel.

Bror Olav Håvardsrud, samhandlingslege medisinsk klinikk
Publisert 29.02.2024
Nærbilde av at en person balanserer på en stokk i skogen

Samhandlingslegene har tatt denne praksisen opp med overvektseksjonen. Seksjonen er klar over regelverket og har over lengre tid informert om at slike kurs ikke gir rett til sykemelding.

Det har likevel blitt addresert på nytt og alle ansatte er nå informert av sine ledere om gjeldene regelverk. Det er eksplisitt bemerket at fastlege ikke skal kontaktes for en slik forespørsel.