Praksisnytt

Tiltak for bedre prioritering til gastroskopi

Gastromedisinsk seksjon arbeider med tiltak for å sikre helsetjenester av god kvalitet til rett person til rett tid. Som ledd i arbeidet med bedre prioritering ser de nærmere på utredning og behandling som sjelden gir helsegevinst, blant annet gastroskopi av yngre mennesker (<45 år) med ukomplisert dyspepsi.

Joakim Oliu Moe, overlege og seksjonsleder ved gastromedisinsk seksjon
Publisert 07.05.2024
Sist oppdatert 08.05.2024
Folk som går opp en trapp

I henhold til nasjonal prioriteringsveileder for fordøyelsessykdommer er det ikke indikasjon for utredning med gastroskopi ved denne problemstillingen.

Norsk gastroenterologisk forening har også som første punkt i kampanjen «Gjør kloke valg» at man bør unngå å utrede pasienter med dyspepsi med gastroskopi hvis de er yngre enn 45 år og ikke har alarmsymptomer.

Gastromedisinsk seksjon mottar likevel mange henvisninger til dette.

Prosjekt for bedre prioritering til undersøkelser

I samarbeid med fagdirektør og samhandlingslegene gjennomfører vi nå et prosjekt for bedre prioritering til undersøkelser hos oss.

Prosjektet består av følgende tiltak:

  1. Standard avslagsbrev for mer effektiv og bedre behandling av henvisninger for pasienter med ukomplisert dyspepsi.
  2. Informasjon til fastleger om hvilke pasienter som bør/ikke bør henvises til gastroskopi.
  3. Veiledning til pasienter som avslås fra utredning hos oss slik at disse får informasjon om tilstanden, behandlingsmuligheter og når de bør søke lege for ny vurdering.

I tillegg vil sykehuset sende ut brev til de hyppigste henvisere til gastroskopi under 45 år med informasjon om henvisningspraksis.

Tiltakene er en del av HSØ-prosjektet «Ta tiden tilbake» og allerede igangsatt ved Sørlandet sykehus hvor en har registrert positive effekter. Prosjektet følges opp som en vitenskapelig studie, protokollen er tilgjengelig her:

Informasjon til fastleger om hvem som bør/ikke bør til gastroskopi