Praksisnytt

Ultralyd uke 12 og NIPT (non invasiv prenatal test)

Fra og med 01.10.22 tar svangerskapspoliklinikken (gynekologisk seksjon) ved SiV imot henvisninger til ultralyd i uke 12. Tidligere har det vært begrenset på alder men nå kan alle gravide henvises.

Publisert 02.09.2022
jordmor
Når graviditeten er bekreftet på ultralyd ved SiV kan alle gravide som er > 35 år ved termin få NIPT i tillegg. 

På samme dag som ultralyden blir gjort, rekvirerer gynekologen blodprøve til NIPT, som tas på sykehuset og sendes til OUS. Det tar 1-2 uker å få svar på denne, og svaret vil vises på HelseNorge. Dersom NIPT er positiv blir gynekolog oppringt fra OUS og pasienten blir ringt og informert pr telefon. 


Det er anbefalt å ikke ta NIPT før uke 12 ​

Det er anbefalt å ikke ta NIPT før uke 12 fordi det er større sannsynlighet for inkonklusivt svar på grunn av  for lite foster-DNA i mors blod. NIPT gjøres for å kartlegge trisomer på kromosom 13 (Patau syndrom), 18 (Edwards syndrom) og 21 (Down syndrom). Trisomi 13 og 18 er sjeldne og medfører ofte spontanabort, mens trisomi 21 er som kjent vanligere og kan gi barn med mindre avvik. 

NIPT gir ikke svar på kjønn eller avvik i kjønnskromosomer. NIPT er kun et tilbud, og det er fint om henviser kan informere om hva det innebærer før de kommer til svangerskapspoliklinikken. 


Bør prioritere å ha med noen som kan gi god støtte

- Det kan være nyttig at leger og jordmødre informerer ved henvisning om at ved ultralyd uke 12 er det en jobb som skal gjøres, slik at man anbefaler å ikke ta med barn og mange pårørende til ultralyden ved SiV. Noen får patologiske svar på ultralyden slik at den gravide bør prioritere å ha med noen som kan gi god støtte, sier Linn Tokheim Nistov som er seksjonsleder for gynekologisk seksjon.

Man ser etter anatomiske avvik på fosteret og på neseben og nakkefold som er markører for kromosomavvik. Det er ikke mulig å få svar på kjønn ved uke 12-ultralyden. De kan gjøre endring på terminfastsettelse på uke 12-ultralyden men den endelige datoen blir fortsatt på uke 17-19 ultralyden. 

De som er på ultralyd i uke 12 vil automatisk settes opp til ultralyd uke 17-19 på svangerskapspoliklinikken. Det er da ikke nødvendig å henvise til dette i tillegg. 


Mødre under 35 års alder​

Det er lav risiko for trisomiavvik for mødre under 35 års alder. For de som likevel ønsker NIPT men er under 35 år gamle, kan det bestilles gjennom gynekologer som er sertifiserte for undersøkelsen. Det må da betales av den gravide selv. Prisene ligger fra 7000 kr og oppover og er ikke statlig regulert. ​