Praksisnytt

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon - Audiopedagogisk behandling

Ved Vestfold Hørsel og Kommunikasjon tilbyr de audiopedagogisk hjelp. Anne Kristine Grønsund startet opp klinikken i 2015 med fokus på audiopedagogisk tjenester for personer som sliter med hørselstap, hørselsvansker og nedsatt lydtoleranse.

Praksiskonsulent, Lizeth Lind Jørgensen
Publisert 23.08.2022
Eldre dame
​Vestfold Hørsel og kommunikasjon tilbyr behandling til mennesker som sliter med hørselstap, hørselsvansker (f.eks. auditive prosesseringsvansker), tinnitus og nedsatt lydtoleranse (unormal lydoppfatning).

De har refusjonsavtale med Helfo, og tilbyr hjelp til både barn og voksne.  Det vil si at all behandling hos dem går på frikortet for pasienten etter henvisning fra lege. Henvisningen må sendes som brevpost til adresse: Fredrik Stangs Gate 1, 3160, Stokke. I henvisningen må det fremkomme en henvisningsdiagnose. 

Informasjon fra aktøren:

«Hørselstap/hørselsvanske: Denne tilstanden kan gjøre det vanskelig å få med seg informasjon. Dette igjen gjør det vanskelig å kommunisere og delta i et språklig fellesskap. Audiopedagogisk behandling her handler om å hjelpe pasienten til best mulig å kunne kommunisere i sine miljøer, samtidig å ha nok energi til å møte hverdagen. Her kartlegger vi hørselsutfordringer. 
 • ​Vi veileder og tilbyr trening i bruk av hørselsteknisk utstyr, høretaktikk og kommunikasjonsstrategier. 
 • Vi tilbyr lyttetrening til personer som har fått CI, men vi kan også tilby lyttetrening til høreapparatbrukere.  
 • Vi opplever at mange med hørselsvansker strever med å «ta plass»/be sine omgivelser om hjelp som legger til rette for bedre kommunikasjonsmestring. 
 • Vi tilbyr opplæring i det å ha et hørselstap, og trene styrking av handlingsevne som i samspill med omgivelsene øker kommunikasjonsmestringen. I tillegg jobber vi med stressmestringsteknikker og mental restitusjon da et hørselstap kan resultere i høy stressbelastning med påfølgende tap av energi. 
Hørselsvansker kan oppstå også hos personer uten målbart hørselstap. Dersom en person strever med taleoppfattelse i situasjoner der andre normalt mestrer dette godt, kan det kvalifisere for audiopedagogisk behandling. 

Tinnitus:

Vi har lang erfaring med og tilbyr behandling til personer som plages av tinnitus. De fleste som har tinnitus lever fint med dette, men for noen kan tinnitus oppleves så plagsomt at det påvirker personens livskvalitet og funksjonsevne. Vi jobber etter prinsippene i «tinnitus retraining therapy» (TRT) kombinert med innslag av kognitiv atferdsterapi i behandlingen. Vi bruker ulike verktøy og skreddersyr behandlingen til hver enkelt pasient. 

Målet er at tinnitus ikke skal vekke sterke negative følelser og stress, og videre å habituere til persepsjon. Vellykket behandling innebærer at tinnitus ikke lenger er til hinder for funksjonsevne eller god livskvalitet. Blant vanlige teknikker vi bruker er psykoedukasjon, stressmestring, oppmerksomhetstrening, lydterapi og kognitive teknikker. 

Nedsatt lydtoleranse: 

Det finnes ulike former for nedsatt lydtoleranse:

 • ​Hyperakusis-
  For noen kan lyder virke unormalt høye. Dette kalles hyperakusis og handler om en unormal forsterkning i hørselssystemet. Behandlingen her retter seg mot å redusere denne forsterkningen slik at lyders styrkeoppfatning normaliseres.
 • Misofoni-
  Her handler det ikke om lydstyrken, men om spesifikke lyder og dens kontekst. Lydene som er plagsomme kalles triggerlyder. Vanlige lyder som trigger kan være spiselyder, pustelyder, snufsing, men også omgivelseslyder. Alle lyder som vekker sterke stressreaksjoner og negative emosjoner kan være et symptom for misofoni. Den vanligste følelsen ved misofoni er irritasjon eller sinne for lyden. Behandling for misofoni retter seg mot å svekke ufrivillig etablerte nervekoblinger knyttet til de bestemte lydene som trigger pasienten, og å etablere/styrke nervekoblinger som gjør at lydene ikke lenger/i mindre grad trigger.
 • Fonofobi-
  Er en sterkere variasjon av misofoni, men her er det angst og frykt (bevisst eller ubevisst) som er den dominerende følelsen/reaksjonen.