Praksisnytt

Trombocytter inkluderes i enkel hematologistatus

Fra 29. april vil enkel hematologistatus også inneholde trombocytter.

Helle B. Hager, avdelingsoverlege sentrallaboratoriet
Publisert 26.04.2024

 Dette skjer etter ønske fra leger ved SiV og fordi sentrallaboratoriet har fått tilbakemelding om at noen bestiller utvidet hematologistatus bare for å få med trombocytter (og ikke egentlig trenger differensialtelling av leukocytter).

Trombocytter blir uansett analysert av våre hematologiinstrumenter, mens en differensialtelling krever en ekstra omkjøring med dyre reagenser og genererer ofte merarbeid med vurdering av celleplot og eventuell blodutstryk.  

En rosa og hvit prikk bakgrunn
Trombocyttaggregater i blodutstryk

 

  • Enkel hematologistatus: hemoglobin, erytrocytter, MCH, og leukocytter - og nå også trombocytter
  • Utvidet hematologistatus: hemoglobin, erytrocytter, MCV, MCH, MCHC, trombocytter og leukocytter med differensialtelling i fem celleklasser

Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker svar på trombocytter, er det mulig å slette trombocytter fra bestilte analyser i DIPS Interactor:

Grafisk brukergrensesnitt
Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker svar på trombocytter, er det mulig å slette trombocytter fra bestilte analyser i DIPS Interactor  

Trombocyttaggregater kan gi falskt lavt trombocyttall.  Ved trombocytopeni (< 100 ⋅ 109/L) som ikke er kjent fra før på pasienter fra primærhelsetjenesten, vil laboratoriet utføre mikroskopi av blodutstryk og undersøke om det foreligger trombocyttaggregater.