En gruppe mennesker som poserer for et bilde

IBedrift

Hensikten med iBedrift er å gi alle ansatte i bedriften kunnskap om alminnelige helseplager. Kunnskap kan bidra til trygghet og økt arbeidsnærvær. Et felles kunnskapsgrunnlag kan bidra til åpenhet og god dialog mellom de ansatte. iBedrift foregår ute på den enkelte arbeidsplass og er et samarbeid mellom bedriften, Sykehuset i Vestfold og NAV Arbeidslivssenter.

iBedrift er et samarbeid mellom bedriften, NAV Arbeidslivssenter og Sykehuset i Vestfold. Det overordnede samarbeidet på nasjonalt nivå kalles HelseIArbeid.

iBedrift gir kunnskap om alminnelige helseplager, med mål om at flest mulig kan oppleve å ha en god hverdag tross plager. Kunnskap kan bidra til økt arbeidsnærvær og økt trygghet rundt håndtering av helseplager. 

Formidlingen skjer ute hos bedriften, slik at alle ansatte får samme informasjon. 

Forløpet består av fire moduler. 

Første møte er en innledende partsmodul, med ledere, tillitsvalgte og verneombud til stede. Her legges en plan for samarbeidet, og det settes mål for hva bedriften skal jobbe med parallelt med gjennomføring av iBedrift.

De neste to modulene inneholder helseinformasjon for alle ansatte i bedriften.

I etterkant av ansattmodulene, avtales en oppfølgende evalueringsmodul, hvor det blant annet følges opp på målsetningene fra partsmodulen.


Bedrifter i Vestfold, Telemark, Busk​erud og Akershus kan delta i iBedrift. For å få mer informasjon om iBedrift, kan du enten ta kontakt med din IA-rådgiver, eller Sykehuset i Vestfold på e-post​. Du kan også sende en melding via vår Facebook-side.

info@ibedrift.no

Tlf: 33 30 80 00


Sist oppdatert 08.11.2021