Aktiv overvåkning pluss: Lokal tumor kontroll med hjelp av ultralydbehandling (HIFU) hos pasienter med prostatakreft

Studien undersøker om HIFU (høy-intensitets ultralyd) behandling av prostatakreft med mellom-risiko profil fulgt av videre aktiv overvåkning er både god nok kreftbehandling i et 10-års perspektiv og gir mindre bivirkninger og bedre livskvalitet enn standard behandling (strålebehandling eller kirurgi).

Om studien

Vitenskapelig tittel

Aktiv overvåkning Pluss (AS ): Lokal tumor kontroll med hjelp av HIGH-INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) hos pasienter med avkapslet (tidlig) prostatakreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2020

Hvem kan delta?

Du må vurderes og henvises fra urologen/ avdelingen som har stilt prostatakreftdiagnosen. Hvis du har prostatakreft med mellomrisiko og har en svulst som er synlig på MR kan du delta i studien.

Alle sykehus/private aktører kan henvise pasienter til deltagelse.

Inklusjonsstopp etter inklusjon av 250 pasienter.

Det planlegges å sammenligne 1-års dataene etter behandling med HIFU, med historiske, sammenlignbare data av pasienter som har gått i aktiv overvåkning ved institusjonen.

Hva innebærer studien?

Dette er studie hvor vi ønsker å undersøke om flere pasienter under aktiv overvåkning for prostatakreft kan unngå stråling eller operasjon av hele prostata ved å i stedet varmebehandle kun kreftsvulsten ved hjelp av ultralyd (HIFU). Aktiv overvåkning hvor man avventer behandling brukes i dag som alternativ til stråling og operasjon når prostatakreften utgjør en mindre risiko for pasienten. En del pasienter under aktiv overvåkning ender likevel opp med behandling hvis svulsten utvikler seg, og vil da kunne få problemer med ereksjon og urinlekkasje. Med kombinert bruk av MR og ultralyd har vi muligheten for mer presist å fremstille svulsten og behandle bare denne. Studien har som mål å redusere antall pasienter som må behandles med kirurgi eller stråling og dermed redusere antallet som får bivirkningene. HIFU regnes som eksperimentell behandling og har ikke vært forsøkt som ledd i aktiv overvåkning tidligere. Selve teknologien er velutprøvd men regnes som eksperimentell fordi det mangler data som viser at den gir god nok kontroll på kreftutviklingen etter 5-10 år. 

Hvis du har prostatakreft med mellomrisiko og har en svulst som er synlig på MR kan du delta i studien. Du vil da få tilbud om varmebehandling (HIFU) av prostatakreftsvulsten. Behandlingen skjer i narkose i løpet av en dag. Behandlingen gis gjennom en ultralydsonde som plasseres i endetarmen og som sender ut ultralydbølger som ødelegger svulstvev med hjelp av varme.  Du vil deretter følges i aktiv overvåkning etter vanlig protokoll i flere år. 

Fordeler og ulemper

Dersom HIFU viser seg å redusere behovet for annen behandling, vil du som deltager i prosjektet redusere risikoen for senere å trenge kirurgi eller stråling og dermed bivirkningene knyttet til disse behandlingene. Da alternativet ditt i utgangspunktet er kun aktiv overvåkning, vil ikke deltagelse i studien frata deg muligheten for annen behandling.

HIFU-behandling har i studier gitt lite bivirkninger og komplikasjoner, men det har forekommet blant annet infeksjoner, på linje med annen behandling. Dersom studien viser at like mange fortsatt trenger stråling eller kirurgi, har du som deltar sannsynligvis fått en behandling som du ikke har hatt nytte av. Deltagelse i studien fratar deg imidlertid ikke muligheten for senere stråling eller kirurgi, og vil dermed i utgangspunktet ikke forverre din prognose. Det er imidlertid en liten risiko for at svulsten vil være mer langkommet når behovet for strålebehandling eller kirurgi oppstår. 

Kontaktinformasjon

Sven Löffeler, overlege
Telefonnummer: 33 34 23 73
E-post: sven.loffeler@siv.no