How gastric bypass and sleeve gastrectomy change social experiences and biomarkers of well-being (The BaSES-study)

Hvordan påvirker overvektskirurgi sosiale erfaringer og velvære?

Om studien

Det er viktig å få mer kunnskap om hvordan og i hvilken grad vektreduserende kirurgi har innvirkning på sosiale interaksjoner, opplevelser og velvære gjennom endringer i kroppsbilde, belønningsrespons og tarmhormoner knyttet til belønning.

Slik kunnskap er viktig for å kunne gi de riktige anbefalingene til hver enkelt pasient i fremtiden. I tillegg er det viktig for folkehelsen siden et tilfredsstillende sosialt liv gjør individer mer motstandsdyktige mot utfordringer og bidrar til generell helse.


Vitenskapelig tittel

How gastric bypass and sleeve gastrectomy change social experiences and biomarkers of well-being

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 31.08.2021 fram til 31.07.2031

Hvem kan delta?

Alle pasienter som skal gjennomgå fedmereduserende kirurgi kan delta i studien. For mer informasjon kan du kontakte Forskningsadministrator Linda Mathisen på telefon; 468 85 153.


Hva innebærer studien?

Utover et ordinært pasientforløp innebærer prosjektet at vi vil samle inn data fra deg på tre tidspunkter:

  • 4 uker før operasjon
  • 6 uker etter operasjon
  • 1 år etter operasjon

Prosedyren er den samme ved alle tre tidspunktene. Vi gjør det tre ganger for å få pålitelige data, og for å kunne dokumentere eventuelle endringer over tid. Som deltaker i prosjektet vil vi ved de tre ovennevnte tidspunktene:

  • Be deg å fylle ut et kort spørreskjema (1 side) hjemme hver kveld over en periode på 14 dager. Dette kan du gjøre på papir eller digitalt. Du vil bli spurt om dine sosiale kontakter den dagen, hvordan du har følt deg, hvor positiv eller negativ den sterkeste interaksjonen var den dagen, og ditt ønske om å være alene eller sammen med andre. Det vil ta ca. 5-10 minutter å fylle ut hver dag.
  • Kartlegge din helsestatus gjennom måling, veiing, analyse av kroppssammensetning og blodprøver. Det vil tas en standard blodprøve for å kartlegge generelle blodverdier, blodprøve for biobank, samt blodprøve for analyse av stresshormoner.
  • Ta en hårprøve for å analysere stresshormoner. Ettersom stresshormoner bygges inn i håret kan man på den måten få et bilde over ditt nivå over et lengre tidsintervall. Vi vil klippe av et tynt (3-5 mm) hårstrå fra underhåret, dvs. et sted der det ikke synes.
  • Be deg fylle ut flere spørreskjemaer for kartlegging av generell og helserelatert livskvalitet, psykisk helse, levevaner, spiseatferd, søvnvaner, kroppsbilde, belønningsrespons, samt kroppsopplevelse og - bevissthet.
  • Be deg å utføre forskjellige oppgaver: a) Vurdere ulike typer av berøring gjennomført med en myk pensel på underarmen, b) vurdere berøringen av underarmen som du utfører selv med den frie hånden, c) gjennomføre et dataspill om mental forestilling.

Som deltaker er det ingen egenandel på de tre nevnte målepunktene. Reiseutgifter registreres i Pasientreiser som ved vanlige konsultasjoner. 

Studien har ikke noen umiddelbare fordeler for deg bortsett fra at du vil motta noen ekstra studiespesifikke kontroller som vil medføre litt tettere oppføling ut over ordinært behandlingsforløp. Noe ubehag kan oppleves i forbindelse med blodprøvetaking. Noen kan oppleve dataspillet og spørsmålene om kroppsbildet som ubehagelig. 

Kontaktinformasjon

Forskningsadministrator Linda Mathisen, telefonnummer 468 85 153.

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, tlf. 33 34 23 20.