Norwegian Stoma Trial

Livskvalitet, tarmfunksjon og komplikasjonsrater ved endetarmskirurgi

Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke livskvalitet, tarmfunksjon og komplikasjonsrater ved endetarmskirurgi i Norge.

Om studien

Alle sykehus som opererer endetarmskreft i Norge vil bli invitert til å delta i studien. Målet er å kartlegge praksisen ved forskjellige sykehus og sammenligne dette med livskvalitet, tarmfunksjon, komplikasjonsrater og antall døgn på sykehus. Vi vil se på pasientenes livskvalitet før og etter kirurgi. Hensikten er at studien skal føre til bedre behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge.  

Studielogo

Vitenskapelig tittel

Norwegian Stoma Trial

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2022 fram til 31.08.2024

Hvem kan delta?

De fleste voksne pasienter med endetarmskreft kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Du vil bli operert etter standard norske retningslinjer for operasjon av endetarmskreft med enten åpen-, kikkhull- eller robotassistert kikkhullsoperasjon. Forberedelsen til operasjonen, gjennomføringen av inngrepet og den postoperative oppfølgningen avviker ikke fra standard behandling, men data vil bli samlet inn og registrert over tid slik at vi kan kartlegge ditt forløp, registrere eventuelle komplikasjoner, samt måle livskvalitet og tarmfunksjon over tid. Livskvalitet og tarmfunksjon måles på egnes skjemaer som må fylles ut før operasjonen og etter 1 år.

I prosjektet vil vi innhente data fra din journal og registrere opplysninger om deg tre ganger. Ved inkludering i studien vil demografiske og medisinske data, samt tumorspesifikke variabler bli registrert. Du vil på dette tidspunktet bli bedt om å fylle ut tre spørreskjemaer som omhandler livskvalitet og tarmfunksjon. Etter 20-40 dager vil vi registrere eventuelle kirurgispesifikke og/eller stomispesifikke komplikasjoner. Tiltak på bakgrunn av komplikasjoner vil bli registrert. Sykehusoppholdets lengde og reinnleggelser vil også bli registrert.

Ett år etter din operasjon vil alle operasjoner som har blitt gjennomgått det siste året bli registrert (utover de 30 første dagene postoperativt).  Reinnleggelser og total lengde på sykehusopphold vil bli registrert. Du vil på dette tidspunktet bli bedt om å fylle ut de samme tre spørreskjemaene om livskvalitet og tarmfunksjon som du fylte ut ved operasjonstidspunktet.

I utgangspunktet planlegger vi å ha siste kontroll 1 år etter du ble operert. Vi ønsker imidlertid å ha muligheten til å kontakte deg også etter tre år dersom man ser at det er fornuftig å følge deg lengre.

I tillegg kan det være behov for å hente opplysninger fra to sentrale medisinske kvalitetsregistre; NoRGast og Kreftregisteret. Hvis man henter informasjon fra disse registrene vil det være opplysninger om liggetid på sykehus, eventuelle komplikasjoner, hva slags operasjon som ble utført, hvor i endetarmen svulsten var lokalisert og om det var behov for reoperasjon.

Vær oppmerksom

Vi forventer ingen ulemper med deltagelse i studien. På sikt håper vi å bidra til å kunne optimalisere behandlingsforløpene for pasienter med endetarmskreft i Norge.

Kontaktinformasjon

Lars Thomas Seeberg (MD, PhD), tlf. 33 34 20 00

Lars A. Bergene Grønvold (MD), tlf. 33 34 20 00


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Helse Nord-Trøndelag
 • St. Olavs Hospital
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Stavanger
 • Sørlandet sykehus
 • Sykehuset Telemark
 • Vestre viken
 • Sykehuset Østfold
 • Akershus universitetssykehus
 • Sykehuset Innlandet
 • Nordlandssykehuset