LIFETIME-studien

Sykelig overvekt - effekten av livsstilsbehandling

Kunnskapen om optimal livsstilsbehandling for pasienter med sykelig overvekt er fortsatt mangelfull, og vi ønsker derfor å studere effekten av et nytt behandlingsforløp sammenlignet med tidligere behandlingsforløp.

Effekten av livsstilsbehandling på fysisk kapasitet, maksimal styrke, spiseatferd og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt

Hvem kan delta?

Pasienter som har sykelig overvekt BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med følgetilstand som er til behandling ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold.

Pasienter som henvises fra senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold eller lokalt helseforetak til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet blir forespurt om å delta. Alle aktuelle gjennomgår en screening/vurdering for å se om kriteriene oppfylles.

Hva innebærer studien?

Vi ønsker også å undersøke om helserelatert livskvalitet før, under og etter livsstilsbehandling er endret sammenlignet med tidligere behandling. Tidligere behandlingsforløp hadde en varighet på 4 år, nytt behandlingsopplegg har en økt oppfølgingsintensitet med en kortere varighet på 2 år. I tillegg vil vi undersøke i hvilken grad behandlingstilbudet har effekt på direkte målinger av kroppssammensetning og fysisk form (fysisk kapasitet og muskelmasse). Økt fysisk kapasitet og muskelmasse medfører økt energiforbruk og kan dermed forklare deler av forskjellen i oppnådd vekttap etter livsstilsbehandling.

Resultatene fra studien kan påvirke effekten av livsstilsbehandling som tilbys pasienter i helsetjenesten og pasientene vil dermed bidra til økt kunnskap om behandlingsopplegget. I tillegg vil pasienten gjennomgå grundige undersøkelser som vil være motiverende for pasienten i videre arbeid med endring av livsstil. Innsamlingen av data vil gjennomføres som en del av et etablert behandlingstilbud ved Sykehuset i Vestfold, pasientene vil dermed ikke bli utsatt for store ytterligere belastninger.

Fordelen med å delta i studien er at pasienten får bidra i å øke kunnskapen om hvilken type konservativ behandling som er mest effektiv og dermed videreutvikling av behandlingsopplegget. Pasienten vil også gjennomgå ulike fysiske tester som kan være motiverende i en livsstilsendring.

Det er ingen ulemper utover det pasienten allerede blir utsatt for i det eksisterende behandlingsopplegget. Pasienten bli fysisk sliten etter fysiske tester, samt noe ekstra tid for innsamling av skjemaer.

Her kan du lese mer om studien:

Om studien på REK.no (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk)Om studien på ClinicalTrials.gov

Kontaktinformasjon

Jarle Berge
PhD-stipendiat
Sykehuset i Vestfold
jarle.berge@siv.no
Tlf.: 33 13 41 11

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.

  • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.