LIFETIME-studien

Sykelig overvekt - effekten av livsstilsbehandling

Kunnskapen om optimal livsstilsbehandling for pasienter med sykelig overvekt er fortsatt mangelfull, og vi ønsker derfor å studere effekten av et nytt behandlingsforløp sammenlignet med tidligere behandlingsforløp.

Om studien

Vitenskapelig tittel

Effekten av livsstilsbehandling på fysisk kapasitet, maksimal styrke, spiseatferd og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 18.05.2018 fram til 23.12.2025

Hvem kan delta?

Pasienter som har sykelig overvekt BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 med følgetilstand som er til behandling ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold.

Pasienter som henvises fra senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold eller lokalt helseforetak til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet blir forespurt om å delta. Alle aktuelle gjennomgår en screening/vurdering for å se om kriteriene oppfylles.

Hva innebærer studien?

Vi ønsker også å undersøke om helserelatert livskvalitet før, under og etter livsstilsbehandling er endret sammenlignet med tidligere behandling. Tidligere behandlingsforløp hadde en varighet på 4 år, nytt behandlingsopplegg har en økt oppfølgingsintensitet med en kortere varighet på 1 år. I tillegg vil vi undersøke i hvilken grad behandlingstilbudet har effekt på direkte målinger av kroppssammensetning og fysisk form (fysisk kapasitet og muskelmasse). Økt fysisk kapasitet og muskelmasse medfører økt energiforbruk og kan dermed forklare deler av forskjellen i oppnådd vekttap etter livsstilsbehandling.

Resultatene fra studien kan påvirke effekten av livsstilsbehandling som tilbys pasienter i helsetjenesten og pasientene vil dermed bidra til økt kunnskap om behandlingsopplegget. I tillegg vil pasienten gjennomgå grundige undersøkelser som vil være motiverende for pasienten i videre arbeid med endring av livsstil. Innsamlingen av data vil gjennomføres som en del av et etablert behandlingstilbud ved Sykehuset i Vestfold, pasientene vil dermed ikke bli utsatt for store ytterligere belastninger.

Fordelen med å delta i studien er at pasienten får bidra i å øke kunnskapen om hvilken type konservativ behandling som er mest effektiv og dermed videreutvikling av behandlingsopplegget. Pasienten vil også gjennomgå ulike fysiske tester som kan være motiverende i en livsstilsendring.

Det er ingen ulemper utover det pasienten allerede blir utsatt for i det eksisterende behandlingsopplegget. Pasienten bli fysisk sliten etter fysiske tester, samt noe ekstra tid for innsamling av skjemaer.

Her kan du lese mer om studien:

Om studien på REK.no (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk)Om studien på ClinicalTrials.gov

Kontaktinformasjon

PhD, fysiolog Jarle Berge
Sykehuset i Vestfold
Tlf.: 33 13 41 11