HELSENORGE
Helsepersonell i hvite klær

Norsk gynekologisk endoskopiregister - informasjon til helsepersonell

​Om registeret

Om Norsk gynekologisk endoskopiregister

Norsk gynekologisk endoskopiregister har som mål å sikre kvaliteten på laparoskopi og hysteroskopi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus.

Hensikten er at det enkelte sykehus/behandlingssted skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede behandlingseffekter). Informasjonen bør komme pasientene til nytte i form av en bedre og mer oversiktlig helsetjeneste.

Kontaktinformasjon

Registeret driftes av:

Toril Råknes, daglig leder

Portrettfoto av Toril Råknes

Helene Aagesen Røed, sekretær

Portrettfoto av Helene Aagesen Røed

Steinar Holmsen, faglig leder

Portrettfoto av Steinar Holmsen

Kontakt oss gjerne på telefon +47 906 14 685 eller e-post: nger@siv.no

Kvalitetsindikatorer

Første gruppe kvalitetsindikatorer presenterer resultater av behandlingen:

 • Konvertering til laparoskopi (ut fra hysteroskopi)/laparotomi(ut fra hysteroskopi, laparoskopi)
 • Intraoperative komplikasjoner
 • Postoperative komplikasjoner
 • Reoperasjon for komplikasjoner innen 4 uker

Intra- og postoperativ komplikasjonsrate og andelen reoperasjoner er de parameterne som i størst mulig grad gjenspeiler kvaliteten på gynekologiske laparoskopier og hysteroskopier og er registerets kvalitetsindikatorer.

Konvertering til åpen operasjonsteknikk må tolkes med større forsiktighet. I mange tilfeller vil en starte med skopi for å vurdere om det er mulig å løse problemet på denne måten. En eventuell konvertering kan da være uttrykk for at operatør gir seg FØR det har oppstått en komplikasjon og således representere god praksis. Men konvertering kan også vise at det har oppstått en intraoperativ komplikasjon som var ikke mulig å behandle med hysteroskopi og/eller laparoskopi, eller at inngrepet var uventet ikke gjennomførbart ved endoskopisk tilgang. Konverteringsraten har således vært litt vanskelig å tolke da det kan være uttrykk for både god og dårlig praksis. For å differensiere dette legges det inn valg mellom forventet og uforventet konvertering. 

Andre gruppe kvalitetsindikatorer er:

 • pasientens helsegevinst og
 • tilfredshet med behandlende enhet

For å måle pasientrapporterte utfallsmål og tilfredshet med behandlende avdeling bruker Norsk gynekologisk endoskopiregister to spørreskjemaer: Norsk RAND-36 (pasientens helsegevinst) og Treatment Satisfaction Scale versjon 2 (tilfredshet med behandling).

Resultatene kan vises på landsnivå og på avdelingsnivå. 

Fagråd

Klaus A. Oddenes

Portrettfoto av Klaus A. Oddenes

 • Utdanning: Cand. Med Universitetet i Bergen 1996
 • Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer 2004
 • Arbeidssted/tittel: Seksjonsoverlege, Gynekologisk seksjon ved Haugesund Sjukehus

Stine Andreasen

Portrettfoto av Stine Andreasen

 • Utdanning:
  • Cand. Med NTNU – Norges tekninsk-naturvitenskaplige universitet år 2003
  • MD 2005
  • PhD 2015
 • Leder, Fagråd for Norsk Gynekologisk Endoskopiregister
 • Avdelingsoverlege Kvinneklinikken Nordlandssykehuset Bodø​

Elisabeth Haugen

portrettfoto Elisabeth Haugen 

 • Utdanning: 
  • ​Cand med NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 2010
 • Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer 2019
 • Seksjonsoverlege, gynekologisk seksjon ved Ålesund sykehus​

Thomas Fredrik Thaulow

Thomas Fredrik Thaulow

 • Utdanning: Cand. Med Universitetet i Bergen år 1998
 • Seksjonsleder – overlege, generell gynekologi, Gynekologisk avdeling, Oslo universitetssyekhus - Ullevål

Brukerrepresentant: Elisabeth Raasholm Larby

Portrettfoto av Elisabeth Raasholm Larby

Registreringsveiledning

Registreringsside​

​Registreringsveileder ​ (PDF)


Rapportek og variabeloversikt

Rapporteket NGER​​​​Klokebok (variabeloversikt)

Skjem​aer og vedte​kter

Pasientinformasjon og skjemaer

​Pasientinformasjon egnet ​til utskrift​ (PDF) Personopplysningsskjema (PDF) Personopplysningsskjema engelsk (PDF)Registreringsskjema (PDF)

Vedtekter

Vedtekter for Norsk gynekologisk endoskopiregister (PDF)

Vitenskapelig arbeid

Artikler

 • Gynäkologische operative Register als Basis für eine effiziente Versorgungsforschung (Gynekologisk operative registre som basis for effektiv helsetjenesteforskning). Ariane Maria Putz 1, Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Ernst-Heinrich Schmidt 2, Rudy Leon De Wilde 2. Geburtshilfe Frauenheilkunde 2014; 74 (7); 615-617.
  1 Sykehuset i Vestfold, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge.
  2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland.
 • European operative registry to avoid complications in operative gynaecology. Andreas Putz 1, Tonje Bohlin 1, Martin Rakovan 1, Ariane Maria Putz 1, Rudy Leon De Wilde 2. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2016. Aug. 35. 113-123.
  1 Sykehuset i Vestfold HF, Kvinnesenteret, Tønsberg, Norge.
  2 Pius-Hospital Oldenburg, Klinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologische Onkologie, Universität Oldenburg, Tyskland.

Resultatportalen og årsrapporter

ÅrsrapporterDekningsgradsrapporter

​​

Fant du det du lette etter?