HELSENORGE

Norsk gynekologisk endoskopiregister - pasientinformasjon

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk gynekologisk endoskopiregister og hvilke rettigheter du har. Vi ber om at du tar kontakt dersom du har spørsmål eller noe fremstår som uklart.  

Norsk gynekologisk endoskopiregister er et nasjonalt kvalitetsregister. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som sitt hovedformål å sikre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten. Alle pasienter som blir endoskopisk operert for gynekologiske tilstander og sykdommer ved offentlige og private sykehus inviteres til å delta. Opplysninger om din kontakt med spesialisthelsetjenesten er innhentet med ditt samtykke.

Samtykkeerklæring (PDF-dokument)

Hva registreres og hvordan?

Ditt personnummer, navn, adresse, opplysninger om utdanning, sivilstatus og morsmål. Opplysninger om din operasjon, tidligere operasjoner, kroppsmasseindeks og diagnose som er relevant i forhold til din operasjon.

Registrering av opplysninger skjer elektronisk etter inngrepet ved det enkelte sykehus gjennom en kvalitetsregisterportal via Norsk Helsenett. Kun autorisert sykehuspersonale (leger, sykepleier og helsesekretærer) kan bli registrert som brukere.

Alle vil få et spørreskjema 4 uker etter operasjon i posten eller via helsenorge.no. Enkelte vil få utdelt et spørreskjema før operasjon, og 1 år etter operasjon.

Hvem kan få tilgang til opplysningene?

De innsamlede opplysningene blir behandlet konfidensielt. Det vil si at bare personer som jobber med registeret vil ha tilgang til disse. Alle som har tilgang til opplysningene i registeret har taushetsplikt.
 
Type operasjon vil bli sammenstilt med Norsk pasientregister for å beregne registerets dekningsgrad.

Opplysninger kan deles med:

  • Medisinsk fødselsregister
  • Kreftregisteret
  • Registeret i statistisk sentralbyrå
  • Dødsårsaksregisteret

Avidentifiserte data kan brukes til forskning. Det betyr at personentydige kjennetegn er fjernet.

Lagring av data

Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF er dataansvarlig. Daglig leder for Norsk gynekologisk endoskopiregister har det utøvende, administrative og daglige forvaltningsansvar for registeret. Dataene vil bli lagret så lenge Norsk gynekologisk endoskopiregister har status som nasjonalt kvalitetsregister.

Dine rettigheter

Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om deg, eller kreve at opplysningene slettes. Det er ikke mulig å hente inn igjen opplysninger som er slettet. Du kan også be om at uriktige opplysninger rettes.
Dette får ingen konsekvens for helsehjelpen du mottar. Du gjøre bruk av dine rettigheter ved å ta direkte kontakt:
 
Norsk gynekologisk endoskopiregister ved Sykehuset i Vestfold
NGER@siv.no 
Tlf. +47 906 14 685
 
Vær forsiktig med å sende personopplysninger via e-post. Vi har ikke lov til å svare på medisinske spørsmål eller sende opplysninger om deg på e-post.

Regelverk

Norsk gynekologisk endoskopiregister fikk konsesjon for behandling av helseopplysninger gitt av Datatilsynet 01.06.2012. Opplysninger behandlet etter 01.09.2019 reguleres av Forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

Opplysninger om din kontakt med spesialisthelsetjenesten er innhentet med ditt samtykke.

Samtykkeerklæring (PDF-dokument)

Registeret har lovlig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav a, og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Helseregisterloven og Forskrift om medisinske kvalitetsregistre utgjør supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett.
Generell informasjon om dine rettigheter og friheter med hensyn til personvern kan du få ved å kontakte personvernombudet på PVO@siv.no eller tlf.  +47 33 34 20 00.
 
Personvernforordningen og personopplysningsloven
Helseregisterloven
Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Resultater og årsrapporter


Årsrapporter

Norsk gynekologisk endoskopiregisters årsrapport 2021​ (PDF)Norsk gynekologisk e​ndoskopiregisters årsrapport 2020​​ (PDF)Norsk gynekologisk endoskopiregisters årsrapport 2019 (PDF) Norsk gynekologisk endoskopiregisters årsrapport 2018 (PDF) Norsk gynekologisk endoskopiregisters årsrapport 2017 (PDF) Norsk gynekologisk endoskopiregisters årsrapport 2016 (PDF) Norsk gynekologisk endoskopiregisters årsrapport 2015 (PDF)​​Fant du det du lette etter?